W jakich obszarach potrzebujemy narzędzi do optymalizacji biznesu | blog Venture Navigator

     Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analitycznym w polskich firmach jest excel. Wykorzystuje się go nie tylko do analizy danych, zarządzania projektami czy optymalizacji procesów.

Pakiet biurowy firmy Microsoft sprawdza się w wielu obszarach doskonale, ale zastanówmy się, czy to idealne rozwiązanie. Szczególnie na etapie rozwoju naszej firmy. Czy nie potrzebujemy nowych rozwiązań na rynku, gdzie konkurencyjność jest coraz mocniejsza, a wydajność i efektywność zaczynają wywierać coraz większą presję na przedsiębiorstwach.

Według naszych specjalistów w tych obszarach firmy będą mogły zwiększać najbardziej swoją efektywność, tu szansa na optymalizację jest największa:

– analiza danych, zarządzanie efektywnością
– zarządzanie procesami
– zarządzanie produkcją
– automatyzacja procesów
– zarządzanie projektami
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– zarządzanie wiedzą
– zarządzanie logistyką i zaopatrzeniem

Celem tego materiału nie jest wymienianie setek możliwych rozwiązań, a skupienie się na obszarach, które wymagają wdrożenia narzędzi stosownych do obecnych czasów.

Zarządzanie danymi

Pracując z naszymi klientami, zauważyliśmy pewną prawidłowość, że pomimo wprowadzenia w firmie zaawansowanych rozwiązań technologicznych w postaci systemów ERP, to w zarządzaniu danymi nadal stosuje się tradycyjne metody analizy danych. Działy kontrolingu puchną przez to, że wysoce wykwalifikowani eksperci przygotowują „tabelki”. Analityka danych jest potężnym narzędziem do optymalizacji biznesu, ponieważ pomaga zrozumieć zachowania i wzorce klientów. Analityka danych może być wykorzystywana do lepszego poznawania klientów, analizy trendów na rynku i wyciągania wniosków dotyczących optymalizacji swojej działalności. Jednak ilość danych w firmach staje się tak duża, że excel przestaje już dawać możliwość generowania zestawień albo tworzenie tych raportów trwa zbyt długo.

Ocena efektywności

Pokrewnym obszarem są narzędzia do oceny efektywności biznesu. Ocena efektywności jest kluczowa dla optymalizacji biznesu. Narzędzia do oceny efektywności pozwalają mierzyć i monitorować wyniki wszystkich aspektów biznesu, aby zobaczyć, gdzie można zrobić zmiany. Jednak opierając się o excela podejmujemy decyzję zbyt późno. Potrzebujemy rozwiązań generujących informację natychmiast, każdego dnia. Narzędzia do oceny efektywności biznesu można wykorzystać do identyfikacji problemów w biznesie i określenia, gdzie można zwiększyć wydajność i wyniki. Można je wykorzystać do analizy wskaźników finansowych, takich jak rentowność, marża zysku, kapitalizacja rynkowa i stopa zwrotu, a także do analizy wskaźników niefinansowych – wyników sprzedaży, zadowolenia klientów, jakości usług i wydajności pracowników. Narzędzia do oceny efektywności biznesu można również wykorzystać do oceny skuteczności strategii i procesów, w tym wykorzystania technologii, wdrażania nowych produktów i usług, zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażania zmian i optymalizacji procesów. Mogą również służyć do porównywania wyników z innymi firmami i branżami, aby lepiej zrozumieć konkurencyjne otoczenie.

Planowanie

Wreszcie, narzędzia te mogą również służyć do planowania i wdrażania krótko- i długoterminowych strategii biznesowych, aby osiągnąć optymalne wyniki.

Wizualizacja danych

Oba poprzednie obszary spotykają się w momencie wizualizacji danych. Wizualizacja danych jest niezbędna do optymalizacji biznesu. Narzędzia do wizualizacji danych powinny w przystępny sposób prezentować dane i wykorzystywać je do wyciągania wniosków.
Jeśli nie wykorzystamy optymalnych narzędzi, pozyskiwane dane będą dotyczyły odległych okresów, przygotowanie ich będzie czasochłonne i kosztować będzie dużo, a dodatkowo będzie angażować naszych najlepszych specjalistów do czynności banalnych.

Aby skutecznie używać narzędzi do analizy danych, musimy zrozumieć, jak przetwarzać informacje i w jaki sposób wykorzystać je do optymalizacji naszych biznesów. Współpracując z naszymi klientami, pomagamy uzyskać im lepszy wgląd w dane i wykorzystać je do tworzenia lepszych strategii biznesowych. Venture Navigator oferuje rozwiązania, które wpierają optymalizację raportów, wizualizację, analizy predykcyjne i wiele innych, co pomoże Ci lepiej zarządzać swoją firmą.

Zarządzanie produkcją i automatyzacja procesów

Niebawem opublikujemy osobny materiał poświęcony automatyzacji w biznesie. W kolejnych latach to, co było dla nas kosztem standardowym, poprzez automatyzacje zostanie kilkukrotnie zredukowane. Zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Wiele cyklicznych czynności wykonywanych przez ludzi będzie oparte o hardware lub software.
Automatyzacja jest kluczem do optymalizowania biznesu. Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność, dzięki czemu możesz skupić się na innych aspektach swojej działalności. Automatyzacja takich procesów jak marketing, sprzedaż, zarządzanie projektami i obsługa klienta może ułatwić zarządzanie biznesem, ale przede wszystkim może być jedyną drogą do trzymania kroku konkurencji, która te rozwiązania zastosuje.
Narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) pomagają zoptymalizować rutynowe zadania w całym przedsiębiorstwie. BPM pozwala wizualizować i zautomatyzować procesy biznesowe, co pomaga redukować błędy i poprawiać wydajność. Optymalizacja procesów biznesowych najszybciej przekłada się na optymalizację całego biznesu. Narzędzia do optymalizacji procesów biznesowych pomagają w identyfikacji i usprawnieniu procesów, dzięki czemu można wyeliminować niepotrzebne koszty i zwiększyć wydajność. Doświadczony ekspert jest w stanie, bazując na swoim doświadczeniu stosunkowo szybko zidentyfikować marnotrawstwa i wdrożyć alternatywne rozwiązania usprawniające procesy.
Bez wdrożenia systemów ERP nasza produkcja nie nadąży za konkurencją. Narzędzia do zarządzania produkcją tego typu pomagają w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu procesu produkcji, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Podobnie jest w przypadku narzędzi do zarządzania zamówieniami, które pomagają w śledzeniu, monitorowaniu i zarządzaniu procesem zamówień, aby zoptymalizować proces i zwiększyć wydajność.
Ile polskich firm produkcyjnych korzysta z systemów ERP? Wg danych GUSu z 2020 roku jedynie 30% firm posiadało takie rozwiązania.

Narzędzia do optymalizacji biznesu – zarządzanie projektami

Narzędzia do zarządzania projektami (PM) są niezbędne do optymalizacji biznesu. Pozwalają one śledzić postępy prac, zarządzać zasobami i zwiększać wydajność. Użycie narzędzi do zarządzania projektami pomaga w zarządzaniu czasem, budżetem i zakresami projektów.
Management, który szlify oficerskie zdobył w korporacjach, wdraża te rozwiązania w firmach, gdzie zostanie zrekrutowany. Jednak organizacje rosnące organicznie nie mają wiedzy jak zarządzać projektami oraz czasem nie mają świadomości, że pomogą im narzędzia dedykowane do tego.

Jak tworzyć i wdrażać plany biznesowe

Zarządzanie wiedzą i zasobami ludzkimi

Firmy lepiej zarządzające wiedzą zyskają, bo zdobędą szybciej przewagę i utrzymają ją. Narzędzia do zarządzania wiedzą pomagają w udostępnianiu i wykorzystywaniu informacji w organizacji, aby wykorzystać je do uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Koszt wdrożenia pracownika, szybkość przepływu informacji, niepowtarzanie popełnianych błędów, niepozwalanie, by know how firmowy gromadził się jedynie w komunikatorach, mailach i raportach, ale był odpowiednio dystrybuowany. Te obszary zoptymalizują nasze biznesy, a jednocześnie są najbardziej pomijane w zarządzaniu kosztami, ponieważ są najmniej widoczne i tym samym najmniej mierzone.
Podobnie jest narzędziami do zarządzania zasobami ludzkimi: Narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) pomagają w zarządzaniu i rozwijaniu zespołu, zwiększając jego produktywność i efektywność.
Szacujemy, że 1 na 20 firm mierzy koszt rotacji pracowników.

Jednym z głównych założeń funkcjonowania Venture Navigator jest optymalizacja firm. Skorzystaj z darmowej konsultacji, by dowiedzieć się jak możemy pomóc usprawnić Twoje przedsiębiorstwo.

 

Jeśli masz pytania związane z optymalizacją swojego przedsiębiorstwa, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Umów się z jednym z naszych ekspertów, pisząc na adres: vnav@vnav.pl 

 

lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.