Poznaj zespół ekspertów Venture Navigator

Poznaj zespół ekspertów Venture Navigator

Od wielu lat wspieramy naszych klientów w rozwoju i optymalizacji ich firm. Mówiąc „my”, mówimy o zespole. Jesteśmy grupą specjalistów, którzy uzupełniają się swoimi kompetencjami, inspirują się wzajemnie, powodując, że to właśnie czynnik ludzki jest kluczową wartością Venture Navigator.

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem wraz ze swoimi zespołami.

Poznaj nas bliżej i zobacz, w czym możemy wesprzeć Twoją firmę. 

By chronić nasze know-how, nie publikujemy wszystkich ekspertów, którzy z nami współpracują. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy obsługujemy dany obszar, skontaktuj się z nami.

Maciej Lubieniecki

Prezes zarządu, Ekspert ds. strategii i optymalizacji firm

Odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i nadzór nad projektami. Koordynuje prace zespołu kilkunastu ekspertów dopasowanych do danego projektu. Wielokrotnie optymalizował firmy pod kątem przychodów, efektywności i kosztów. Wdraża w przedsiębiorstwach długoterminowe strategie zwiększające ich przewagi konkurencyjne i zyskowność. Pomaga przeprowadzić proces transformacji w kolejnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/maciej-lubieniecki.webp

Maciej Lubieniecki

Prezes zarządu, Ekspert ds. strategii i optymalizacji firm
Odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i nadzór nad projektami. Koordynuje prace zespołu kilkunastu ekspertów dopasowanych do danego projektu. Wielokrotnie optymalizował firmy pod kątem przychodów, efektywności i kosztów. Wdraża w przedsiębiorstwach długoterminowe strategie zwiększające ich przewagi konkurencyjne i zyskowność. Pomaga przeprowadzić proces transformacji w kolejnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Agnieszka Szczepkowska

Partner zarządzający ds. sprzedaży i budowania marki

Związana zawodowo ze sprzedażą w różnych branżach. Sprawowała opiekę nad portfelem klientów biznesowych w Deutsche Banku. Budowała i wdrażała programy szkoleniowych w londyńskich sieciach restauracji, wprowadzała strategie wizerunkowo-marketingowe dla brytyjskich i francuskich brandów branży finansowej i hotelarskiej. Rozbudowywała i usprawniała departament sprzedaży centrali ERGO Hestii. Brała udział w budowaniu systemu iHestia, tworzeniu programów motywacyjno-rozwojowych oraz programów naprawczych dla jednostek terenowych. Tworzy i prowadzi autorskie panele szkoleniowe oraz warsztaty. Swoje działania opiera o holistyczne spojrzenie na biznes, by wdrażać rozwiązania przekładające się na budowanie silnej marki i długofalowe zwiększenie sprzedaży.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/11/Agnieszka-Szczepkowska.webp

Agnieszka Szczepkowska

Partner zarządzający ds. sprzedaży i budowania marki

Bartłomiej Garboliński

Partner zarządzający ds. Finansów

Wieloletnie doświadczenie w randze dyrektora finansowego, koordynatora działań kontrolingowych w różnych branżach. Modeluje przedsiębiorstwa przy pomocy zaawansowanych technologii analitycznych. Koordynuje projekty budżetowe, zarządzania płynnością oraz optymalizujące finanse w przedsiębiorstwach naszych klientów. W roli zewnętrznego dyrektora finansowego koordynuje prace dużych działów finansowo-kontrolingowych i usprawniając procesy finansowe. Uczestniczy i pomaga wdrażać zaawansowane rozwiązania BI.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/11/Bartek-Garbilinski-v1.webp

Bartłomiej Garboliński

Partner zarządzający ds. Finansów

Marcin Pikuła

Ekspert ds. finansów i systemów ERP

Wieloletni ekspert ds. finansów i technologii finansowej. Wieloletnie doświadczenie w funkcji dyrektora finansowego dużych podmiotów. Koordynował wdrożenia systemów ERP, tworzył koncepcje i koordynował zaawansowane technologicznie narzędzia do zarządzania danymi opartymi o hurtownie danych oraz systemy BI. Ekspert od optymalizacji finansowej firm, tworzenia i rozwijania działów kontrolingowych i analitycznych.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2024/05/NM-photoaidcom-cropped.png

Marcin Pikuła

Ekspert ds. finansów i systemów ERP

Jakub Walczak

Ekspert ds. bezpieczeństwa i efektywności podatkowej

Pracy w konsultingu poświęcił całą swoją dotychczasową kariera zawodową. Dzięki temu zbudował kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych – zarówno polskich firm rodzinnych jak i międzynarodowych korporacji. Jakub specjalizuje się w budowaniu bezpieczeństwa i efektywności podatkowej biznesu, szczególnie w obszarze podatków dochodowych. Proponowane przez niego rozwiązania zawsze dostosowane są do specyfiki i procesów danego biznesu. Oprócz pracy projektowej, działa jako wykładowca na kursach i szkoleniach prowadzonych m.in. przez BDO i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2024/02/profile-pic21.png

Jakub Walczak

Ekspert ds. bezpieczeństwa i efektywności podatkowej

Zbigniew Brzeziński

Change & interim manager, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa, fuzje i przejęcia, negocjator

Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie zdobył, zarządzając między innymi organizacjami liczącymi kilkanaście tysięcy ludzi w różnych branżach oraz globalnych firmach doradczych. Od przeszło 25 lat zajmuje się także pozyskiwaniem i analizą informacji, analizą ryzyk i negocjacjami. Doradza administracji rządowej, wojsku i organizacjom (właścicielom, zarządom) planującym ekspansję lub działającym na rynkach podwyższonego ryzyka. Koncentruje się głównie na opracowywaniu i implementacji strategii, zarządzaniu zmianą, głębokich restrukturyzacjach oraz fuzjach i przejęciach. Przeprowadza szkolenia w obszarach: zarządzanie, przywództwo, efektywność, komunikacja, interkulturowe, sytuacje kryzysowe, ryzyko, procedury bezpieczeństwa, pozyskiwanie i analiza informacji oraz bezpieczeństwo operacji.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/Zbigniew-Brzezinski.webp

Zbigniew Brzeziński

Change & interim manager, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa, fuzje i przejęcia, negocjator

Ewa Zmysłowska

Ekspert ds. nowych technologii

Posiada 16 lat doświadczenia jako współwłaściciel w firmie zajmującej się rozwojem oprogramowania dla klientów z całego świata. Doktor nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. Entuzjastka rozwijania umiejętności miękkich w zespołach inżynieryjnych, prowadząc ludzi poza ich strefę komfortu, by stymulować ich rozwój. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem metodyki Agile oraz Scrum. Ewę charakteryzuje interdyscyplinarna znajomość świata nowych technologii.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/11/ekspert-Ewa-przerobione-webp.webp

Ewa Zmysłowska

Ekspert ds. nowych technologii

Michał Anulewicz

Ekspert ds. marketingu

Ekspert marketingu, przede wszystkim z obszaru digital. Swoje ponad 14-letnie doświadczenie w marketingu wykorzystuje do maksymalizacji efektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi digital oraz technologii. Entuzjasta kanałów performance oraz analityki. Swoje doświadczenie zdobywał w działach marketingu firm z różnych branż, dzięki czemu zna biznes od podszewki i doskonale rozumie jego specyfikę. W Venture Navigator tworzy strategie digital marketingowe, doradza i wdraża najbardziej optymalne rozwiązania dla klientów z różnych branż.

Michał Osiński

Ekspert ds. ubezpieczeń dla firm oraz ich właścicieli

Prowadził pilotaż Punktu Premium ERGO Hestii oraz weryfikował agencje współpracujące z ubezpieczalnią pod kątem jakości obsługi i wiedzy merytorycznej pracowników. Współprowadził multiagencję ubezpieczeniową. W pracy z Klientami dąży do zwiększania świadomości ryzyk ubezpieczeniowych, specyficznych dla danego podmiotu, wykonując audyty posiadanych polis oraz rekomendując działania optymalizacyjne pod kątem zakresu ochrony.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/11/zdjecie-przerobione-webp.webp

Michał Osiński

Ekspert ds. ubezpieczeń dla firm oraz ich właścicieli

Agnieszka Szroder-Brzeska

Ekspert ds. finansowo-księgowych

Specjalista ds. księgowości, doświadczenie w organizacji i prowadzeniu księgowości w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych. Jej silną stroną jest analiza finansowa i sprawozdawczość zarządcza. Wielokrotnie sprawowała funkcję głównej księgowej i dyrektora finansowego.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/11/Agnieszka-Szroder-Brzeska.webp

Agnieszka Szroder-Brzeska

Ekspert ds. finansowo-księgowych

Mateusz Lip

Ekspert ds. kredytów dla firm

Od 2015 r. pomaga w uzyskiwaniu finansowania dla firm na bazie wieloletnich relacji z kilkunastoma bankami. Mateusz specjalizuje się w uzyskiwaniu kredytów inwestycyjnych. Uzyskał wiele milionowych kredytów na zakup oraz budowy nieruchomości przez firmy.Wyróżnia go współpraca z bankami, które standardowo nie współpracują z innymi brokerami kredytowymi. Wykonuje również audyty umów kredytowych tak, aby przedsiębiorcy mieli pewność, że produkty kredytowe, które posiadają, są dla nich korzystne. Kluczowy przykład: dzięki wykonanemu audytowi klient zaoszczędził aż 180 000 zł przy optymalizowaniu finansowania.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/Mateusz-Lip.webp

Mateusz Lip

Ekspert ds. kredytów dla firm

Szymon Szałapski

Ekspert w zakresie rozwiązywania konfliktów, komunikacji i budowaniu odporności psychicznej, dla liderów, pracowników i całych zespołów

Autor metod poznawczo-rozwojowych oraz trener interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w rozpoznawaniu prawdziwych przyczyn kryzysów w organizacjach i sposobach ich przekraczania. Doskonale sprawdza się oprócz sytuacji kryzysowych w rekrutacji, integracji i rozwoju zespołów oraz procesach związanych z sukcesją. Prowadzi procesy coachingowe inicjowane autorską metodą ”Lustro”. Współpracował z takimi markami jak Siemens, Yves Rocher, Ceresit czy MAN.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/12/profile-pic17.png

Szymon Szałapski

Ekspert w zakresie rozwiązywania konfliktów, komunikacji i budowaniu odporności psychicznej, dla liderów, pracowników i całych zespołów

Tomasz Smorgowicz

Ekspert ds. CSR oraz ESG

Na co dzień doradza zarządom firm z branży spożywczej, produkcyjnej, TSL, finansowej, doradczej, FMCG oraz start-upom. Ekspert i doradca biznesowy dla organizacji pozarządowych chcących łączyć́ działalność́ NGO z większą stabilnością ekonomiczną i jednocześnie podnoszeniem jakości i bezpieczeństw świadczonych usług dla podopiecznych/odbiorców działań „NGOsów". W 2021r. uhonorowany nagrodą "Ludzie, którzy zmieniają biznes" Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członek Rady Programowej oraz ekspert ds. marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu Pracodawców Pomorza.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2024/05/profile-pic3-photoaidcom-cropped.png

Tomasz Smorgowicz

Ekspert ds. CSR oraz ESG

Dorota Jasińska

Ekspert ds. internacjonalizacji

Ekspert z 16-letnim doświadczeniem we wprowadzaniu produktów na międzynarodowe rynki oraz w tworzeniu i rozwoju sieci sprzedaży, pozyskiwaniu partnerów franczyzowych, budowaniu relacji B2B oraz w koordynacji imprez targowych na całym świecie. Doskonała znajomość takich rynków jak Rosja, Ukraina oraz kraje nadbałtyckie, Czechy, Węgry, Rumunia i ChorwacjaWieloletnia współpraca z firmami LPP S.A (marki: Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay) i Etos S.A (marka Diverse).

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/Dorota-Jasinska.webp

Dorota Jasińska

Ekspert ds. internacjonalizacji

Jacek Witt

Ekspert d/s systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Konsultant, audytor, menedżer i przedsiębiorca. Ekspert ds. wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, w tym: ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 22301 (ciągłość działania), ISO 45001 (bezpieczeństwo pracy), ISO 50001 (efektywność energetyczna), ISO 27001/RODO (bezpieczeństwo informacji), HACCP/ISO 22000/IFS/BRC (bezpieczeństwo żywności), AQAP (jakość dla dostawców NATO) oraz WSK (dual use).

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/Jacek-Witt.webp

Jacek Witt

Ekspert d/s systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Aleksander Chaciński

Analityk finansowy

Analityk finansowy. Pracuje w różnych środowiskach bazodanowych szerokiej gamy systemów informatycznych. Doświadczenie zdobywał, procując dla firm z sektorów produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Posiada doświadczenie w integrowaniu danych w modele biznesowe z rozproszonych źródeł danych oraz w wizualizowaniu kluczowych wskaźników i trendów.

Mikołaj Brunka

Ekspert ds. automatyzacji procesów

Doświadczenie zdobywał automatyzując i wdrażając AI w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Pracuje z topowymi narzędziami no-code, łącząc dane pomiędzy narzędziami używanymi w biznesie. Konsultuje w zakresie wykorzystania narzędzi w firmach każdego typu i audytuje procesy biznesowe. Szkoli firmy w zakresie wykorzystania AI w codziennych działaniach.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2024/05/mikk-photoaidcom-cropped2.png

Mikołaj Brunka

Ekspert ds. automatyzacji procesów

Magdalena Bursa-Łapińska

Radca prawny ds. prawa pracy

Radcą prawny z kilkunastoletnim doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami. Specjalizujący się w prawie pracy, prawie gospodarczym i cywilnym. Przez wiele lat współpracowała z Sędziami Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zdobywając unikalne doświadczenie i zrozumienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Udzieliła setek konsultacji prawnych, reprezentowała tysiące klientów przed sądami, bierze aktywny udział w negocjacjach oraz mediacjach. Poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na cel klienta, w tym alternatywnych metody rozwiązywania sporów. Uznaje, że prawo ma za zadanie wspierać rozwój biznesu. Komunikacja z prawnikiem winna z kolei przebiegać w sposób płynny, zrozumiały i w przyjaznej atmosferze.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2024/02/profile-pic20-002.png

Magdalena Bursa-Łapińska

Radca prawny ds. prawa pracy

Grzegorz Grzegorczyk

Ekspert ds. komunikacji

Specjalista komunikacji biznesowej i umiejętności interpersonalnych. Pomaga menadżerom średniego i wysokiego szczebla podnosić ich kompetencję prowadzenia skutecznych rozmów ze współpracownikami i z klientami oraz osiągania porozumienia, oraz wzajemnego zaufania. Szkoli też ludzi biznesu w prowadzeniu prezentacji, spotkań firmowych oraz innych wystąpień publicznych, również przed kamerą, w języku polskim, jak i angielskim.

Jarosław Leszkowicz

Ekspert ds. inwestycji

Ekspert branży finansowej. Od ponad 14 lat niezmiennie wspiera klientów w podejmowaniu decyzji finansowych. Od ponad 6 lat prowadzi również swoją kancelarię finansową, gdzie świadczy usługi finansowe dla setek klientów w zakresie leasingów, ubezpieczeń i kredyty.

Rafał Szreder

Ekspert ds. kontrolingu i audytu finansowego

Ekspert w dziedzinie rachunkowości finansowej, sprawozdawczości, audytu oraz controllingu. Posiada bardzo szerokie doświadczenie w finansach, zarówno jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie projektów audytu finansowego, jak i samodzielnie realizowane zadania na stanowisku kontrolera oraz analityka finansowego w firmach z branży TSL. Dzięki różnorodności poznanych na przestrzeni dotychczasowej kariery zawodowej przedsiębiorstw jest osobą bardzo dobrze rozumiejącą ich funkcjonowanie zarówno od strony czysto finansowej jak i procesów w nich zachodzących.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/Rafal-Szreder.webp

Rafał Szreder

Ekspert ds. kontrolingu i audytu finansowego

Mateusz Pierański

Ekspert ds. business intelligence

Ekspert doradztwa technologicznego z historią współpracy z branżą FMCG. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie z Business Intelligence, bazami danych, raportowaniem korporacyjnym i integracją danych. Specjalizuje się w przetwarzaniu potrzeb informacyjnych klienta w szyte na miarę rozwiązania technologiczne. Jego silne strony to zarządzanie projektami, Business Intelligence, integracja danych, analiza danych, modelowanie, raportowanie, systemy ERP, Power BI, Microsoft Excel (+VBA), SQL, Tableau.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/11/Mateusz-Pieranski.webp

Mateusz Pierański

Ekspert ds. business intelligence

Krzysztof Jukowski

Ekspert ds. zaopatrzenia

Ekspert w dziedzinie optymalizacji działów zaopatrzenia. Doświadczenie zdobywał przez szereg lat w takich firmach jak Pepsi, Stock Polska, Ciech, MARS czy PKN Orlen. Był odpowiedzialny za całe piony zaopatrzenia, szkolił i audytował firmy pod kątem zakupów. Od wielu lat jako doświadczony doradca biznesowy i szkoleniowiec pomaga optymalizować najbardziej kosztochłonne obszary firm – działy zaopatrzenia.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/krzysztof-jukowski.webp

Krzysztof Jukowski

Ekspert ds. zaopatrzenia

Marcin Jurczyński

Ekspert ds. procesów produkcji

Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów produkcyjnych. Doświadczenie zdobywał przez wiele lat w międzynarodowych firmach takich jak Flextronics, Gemalto, Thales czy MpicoSys. Zarządzał działami wdrożenia nowych produktów i systemów do zarządzania produkcją. Był odpowiedzialny za zarządzanie projektami i optymalizację procesów produkcji na skalę miliona sztuk miesięcznie. Od wielu lat jako doświadczony doradca i szkoleniowiec przeprowadza audyty produkcji i pomaga optymalizować procesy produkcyjne.

https://vnav.pl/wp-content/uploads/2023/10/Marcin-Jurczynski.webp

Marcin Jurczyński

Ekspert ds. procesów produkcji