Szkolenie onboarding: tworzenie pozytywnego pierwszego wrażenia - rola Buddy'ego w procesie

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego wprowadzenia nowych pracowników do organizacji poprzez skuteczny onboarding. Uczestnicy nauczą się, jak stworzyć program adaptacyjny, który ekscytuje i angażuje od pierwszych dni pracy, a także poznają rolę Buddy'ego - mentora, który wspiera nowego pracownika w tym ważnym okresie.

Agenda szkolenia:

Podstawy skutecznego onboardingu

 • Znaczenie onboarding w procesie adaptacji pracownika
 • Elementy skutecznego programu onboardingu

Rola Buddy'ego w onboardingu

 • Kim jest Buddy i jakie ma zadania
 • Dobór odpowiedniego Buddy'ego dla nowego pracownika

Budowanie relacji: Buddy i nowy pracownik

 • Techniki efektywnej komunikacji i budowania relacji
 • Jak Buddy może wspierać rozwój zawodowy nowego pracownika

Warsztaty: Projektowanie ścieżki onboardingu

 • Tworzenie indywidualnego planu onboardingu
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem case studies

Narzędzia i aktywności onboardingu

 • Przegląd narzędzi wspierających proces onboardingu
 • Organizacja wydarzeń integracyjnych i szkoleniowych

Mierzenie efektywności onboardingu

 • KPIs i feedback jako narzędzia oceny programu
 • Metody zbierania i analizy informacji zwrotnej od nowych pracowników

Korzyści ze szkolenia:

 • Świadome zwiększanie poziomu satysfakcji nowo zatrudnionego pracownika
 • Zrozumienie znaczenia procesu onboardingu dla efektywności i satysfakcji pracowników.
 • Umiejętność tworzenia spersonalizowanego i angażującego programu onboardingu.
 • Nauka roli i odpowiedzialności Buddy'ego w procesie adaptacji nowego pracownika.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji i budowania relacji międzyludzkich.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie składać się z prezentacji, dyskusji grupowych, interaktywnych warsztatów i studiów przypadków. Uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego udziału w tworzeniu strategii onboardingu i analizy rzeczywistych przykładów z życia zawodowego.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów HR, specjalistów ds. rekrutacji, liderów zespołów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces wdrażania nowych pracowników w organizacji.

Czas trwania szkolenia:

Łączny czas trwania szkolenia to 12 godzin dydaktycznych, które mogą być rozłożone na dwa dni szkoleniowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.

Trener prowadzący szkolenie onbording:

Trenerem jest doświadczony specjalista HR z wieloletnią praktyką w projektowaniu i wdrażaniu programów onboardingu, który ma również doświadczenie w roli Buddy'ego oraz w mentoringu nowych pracowników.

Szkolenie onboarding: efektywne wprowadzenie nowych pracowników do organizacji" to kluczowy element w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, mający na celu skuteczne i efektywne integrowanie nowych pracowników z kulturą i strukturą organizacji. Jest to szkolenie niezbędne dla każdego zespołu HR, menedżerów oraz osób odpowiedzialnych za procesy adaptacyjne w firmie, którzy pragną zbudować solidny fundament dla długotrwałej i owocnej współpracy z nowymi członkami zespołu.

 

W ramach szkolenia onboarding, uczestnicy poznają najlepsze praktyki i nowoczesne strategie wprowadzania nowych pracowników, które nie tylko przyspieszają proces adaptacji, ale również zwiększają zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Szkolenie onboarding koncentruje się na kluczowych elementach skutecznego programu onboardingu, w tym na budowaniu pozytywnego pierwszego wrażenia, efektywnej komunikacji oraz na roli liderów i menedżerów w procesie wprowadzania nowych pracowników.

 

Podczas szkolenia onboarding, uczestnicy zgłębiają tematykę tworzenia kompleksowego planu onboardingu, który uwzględnia zarówno aspekty formalne, jak i miękkie elementy adaptacji. Szczególny nacisk kładziony jest na znaczenie personalizacji procesu onboardingu, aby dostosować go do indywidualnych potrzeb i oczekiwań nowych pracowników. Uczestnicy szkolenia onboarding uczą się również, jak wykorzystać narzędzia cyfrowe i mediów społecznościowych do wsparcia procesu adaptacyjnego.

 

Korzyści ze szkolenia onboarding obejmują zwiększenie efektywności i skuteczności procesów wprowadzania nowych pracowników, co przekłada się na szybsze osiąganie pełnej produktywności przez nowych członków zespołu. Ponadto, szkolenie onboarding pomaga w budowaniu silnej kultury organizacyjnej, która sprzyja retencji talentów.

 

Metodyka szkolenia onboarding opiera się na interaktywnych metodach pracy, takich jak warsztaty, case studies, dyskusje grupowe oraz prezentacje. Pozwala to uczestnikom na aktywne zaangażowanie i wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.

Podsumowując, szkolenie onboarding: efektywne wprowadzenie nowych pracowników do organizacji" to istotny element strategii HR każdej firmy, który ma na celu nie tylko efektywne wprowadzenie nowych pracowników do organizacji, ale również budowanie trwałych i pozytywnych relacji, które są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Szkolenie to stanowi doskonałą inwestycję w rozwój zespołu i poprawę efektywności operacyjnej firmy.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Korzyści z wprowadzenia programu onboardingu obejmują szybszą adaptację pracowników, wyższą produktywność, poprawę zaangażowania oraz zmniejszenie rotacji personelu. Program onboardingu pomaga również w budowaniu silnej kultury korporacyjnej i zwiększa satysfakcję pracowników.

  Tak, program onboardingu jest elastyczny i może być dostosowany do specyfiki branży oraz wymagań konkretnego stanowiska pracy, aby jak najlepiej wspierać nowych pracowników.

  Długość programu onboardingu może się różnić w zależności od organizacji i stanowiska, ale typowo trwa od kilku dni do kilku miesięcy.

  Nowi pracownicy mogą otrzymać materiały takie jak podręczniki pracownika, plany szkoleń, dostęp do wewnętrznych systemów i platform e-learningowych.

  Tak, częścią programu onboardingu są zazwyczaj szkolenia poświęcone kulturze organizacyjnej, wartościom firmy i oczekiwaniom względem pracowników.

  Wiele programów onboardingu zawiera element mentorowania przez doświadczonego pracownika, zwanego "Buddy'm", który wspiera nowego pracownika w pierwszych tygodniach pracy.

  Buddy zazwyczaj są wybierani spośród doświadczonych pracowników, którzy mają dobrą znajomość firmy, są dobrze oceniani w swoich rolach i posiadają umiejętności interpersonalne.

  Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie, ale zalecane jest, aby odbywały się regularnie, np. raz w tygodniu w pierwszym miesiącu pracy.

  Tak, najlepsze praktyki onboardingu sugerują tworzenie indywidualnych planów rozwoju, które pomagają nowym pracownikom zrozumieć ich ścieżkę kariery w firmie.

  Monitorowane wskaźniki mogą obejmować czas do osiągnięcia pełnej produktywności, wskaźniki zadowolenia z pracy, stopę retencji pracowników i postępy w osiąganiu celów szkoleniowych.

  Program onboardingu powinien być na tyle elastyczny, aby mógł być dostosowany do indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się pracowników.

  Rezultaty obejmują zwiększenie szybkości adaptacji, poprawę wydajności pracy i wyższą satysfakcję pracowników, a także obniżenie kosztów związanych z wysoką rotacją.

  Tak, istnieje możliwość dostosowania programu do wizerunku korporacyjnego, w tym wykorzystania logo, kolorów firmy oraz włączenia specyficznych treści korporacyjnych.

  Tak, integracja z zespołem jest kluczowym elementem programu onboardingu, pomagającym nowemu pracownikowi w zbudowaniu relacji z kolegami i koleżankami z pracy oraz w zrozumieniu dynamiki zespołowej.

  Koszty mogą się różnić w zależności od zakresu programu, wykorzystywanych narzędzi i liczby uczestników. Szczegóły finansowe są zazwyczaj przedstawiane indywidualnie każdemu klientowi.

  W wielu programach onboardingu oferowane jest wsparcie technologiczne, w tym dostęp do platform online i narzędzi do śledzenia postępów nowych pracowników.

  Terminy są ustalane indywidualnie, często z możliwością rozpoczęcia programu w dowolnym momencie, aby dopasować się do harmonogramu firmy i nowo zatrudnionych pracowników.

  Zaangażowanie firmy jest kluczowe dla sukcesu programu. Firma powinna aktywnie uczestniczyć w tworzeniu, realizacji i ocenie programu onboardingu.

  Tak onboarding zazwyczaj zawiera informacje o wewnętrznych procedurach, politykach i zasadach firmy, aby nowi pracownicy mogli szybko zrozumieć oczekiwania i standardy organizacji.
  Agnieszka-Szczepkowska
  Ekspert

  Agnieszka Szczepkowska

  Partner zarządzający ds. sprzedaży i budowania marki

  Ekspert ds. sprzedaży, budowania marki i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Deutsche Banku, opiekując się portfelem klientów biznesowych. Tworzyła i wdrażała programy szkoleniowe dla pracowników sprzedaży w londyńskiej sieci restauracyjnej. Wprowadzała strategie wizerunkowo-marketingowe dla brytyjskich i francuskich brandów branży finansowej i hotelarskiej oraz korporacji farmaceutycznej.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu