Procesy

Największe korzyści dla naszych klientów uzyskujemy poprzez optymalizację procesów biznesowych. To praca z procesami ich udrożnienie, wprowadzenie zmian, korekt a często zdefiniowanie ich pomaga odkryć firmom, jak nieefektywnie pracowali do tej pory. Czasami kosmetyczne zmiany, które doskonale zafunkcjonowały w innej firmie, przekładają się na duże oszczędności u kolejnych klientów.

Twoje wyniki w biznesie są wynikiem Twojego najgorszego procesu, nie Twojego najlepszego.

Michael E. Gerber

Procesów biznesowych na pierwszy rzut oka nie widać, ale ich efekty są znaczące dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, wartości uzyskiwanej przez klienta czy komfortu pracy zespołów w firmie.

Zajmujemy się procesami biznesowymi w takich obszarach jak:

 - procesy sprzedażowe

- procesy marketingowe

- procesy HRowe

- procesy finansowe (w tym procesy księgowe)

- procesy logistyczne

- procesy zakupowe

- procesy jakościowe

- procesy komunikacyjne (wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja)

Nasi eksperci w pierwszej kolejności optymalizują procesy a tam, gdzie jest taka możliwość, wdrażają ich automatyzację. Praca z procesami przekłada się najszybciej na widoczne efekty dla klientów przede wszystkim poprzez:

- zwiększenie efektywności biznesu

- podniesienie jakości produktów lub świadczonych usług

- redukcja marnotrawstwa

- sprawniejszy proces zakupowy

- lepszą logistykę

- efektywniejszą współpracę wewnątrz firmy

Narzędzia, które najczęściej wdrażają nasi eksperci, aby  zoptymalizować procesy:

ERP (Enterprise Resource Planning) to typ systemów, który umożliwia zarządzanie wszystkimi procesami w firmie. System ERP daje dostęp do aktualnych danych i informacji, co pozwala na lepsze planowanie i wdrażanie działań w firmie.

System CRM (Customer Relationship Management) to narzędzie, które pozwala firmom zarządzać relacjami z klientami. System CRM może pomóc firmie w zarządzaniu wszystkimi informacjami dotyczącymi klientów, co pozwoli zoptymalizować procesy w firmie.

System BI (Business Intelligence) to narzędzie do analizy danych i informacji w firmie

Systemy zarządzania projektami (Project Management Systems) - służą do planowania, tworzenia i monitorowania projektów, w tym wykonywania zadań, przydzielania zasobów i monitorowania postępów.

Systemy zarządzania jakością (Quality Management Systems) - służą do tworzenia i monitorowania standardów jakości, aby zapewnić, że produkty i usługi są zgodne z wymaganiami.

Systemy zarządzania produkcją (Manufacturing Management Systems) - służą do planowania, monitorowania i optymalizacji produkcji, aby zwiększyć wydajność i oszczędzać czas i koszty.

Jakie i które procesy usprawnić w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację i omówmy możliwości. Zadzwoń, napisz na adres vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Napisz do nas!

Szybki kontakt


  "Czynienie rzeczy dobrze jest często kwestią wyboru, nie zdolności."

  W. Edwards Deming

  Efektywność biznesowa jest kluczowym czynnikiem zapewniającym sukces każdej firmy. Usprawnienie procesów i optymalizację ich pod kątem maksymalnej wydajności przekłada się na wartość dodaną dla każdego z naszych klientów. Zwiększając wydajność biznesową, firmy mogą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i ostatecznie poprawić wyniki finansowe.Nasi eksperci identyfikują obszary wymagające poprawy i wykorzystywać technologię do zwiększania wydajności. Kluczową rolą w tym zadaniu jest optymalizacja procesów w ujęciu procesów biznesowych głównych i pomocniczych.

  Zapewnienie powtarzalności usług i produkcji wyrobów jest niezbędne dla utrzymania przewagi konkurencyjnej każdego rozwijającego się przedsiębiorstwa. Powtarzalność polega na tworzeniu procesów, optymalizacji procesów, usprawnieniu operacji i identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Nasi eksperci wskażą, jak firma może wykorzystać narzędzia do optymalizacji procesów, automatyzacji i mapowanie procesów, aby osiągnąć ten cel. Ponadto zbadamy, w jaki sposób firma może wykorzystywać spostrzeżenia oparte na danych, aby identyfikować możliwości ulepszeń w swoich procesach biznesowych.

  Każda firma szuka sposobów, aby aktywnie wpływać na jakość i optymalizować swoje procesy. Kontrola jakości i optymalizacja procesów są niezbędne dla rentowności i sukcesu firmy. Aby procesy przebiegały płynnie, ważne jest posiadanie systemu, który może permanentnie identyfikować obszary wymagające poprawy i upewnić się, że są one realizowane w odpowiednim czasie.Oznacza to posiadanie aktywnego procesu monitorowania i oceny wydajności pracowników, systemów i procesów. Wiąże się to również ze zrozumieniem potrzeb klientów, zapewnieniem, że otrzymają oni to, czego potrzebują w odpowiednim czasie, a także upewnieniem się, że organizacja jest w stanie realizować swoje cele, jednocześnie dostarczając wysokiej jakości usługi lub produkty. Dzięki tym strategiom firmy mogą aktywnie wpływać na jakość i zapewnić sobie długowieczność.

  Organizacja zadań w firmie jest niezbędna dla jej sukcesu i rentowności. Ważne jest, aby tworzyć procesy, które są wydajne i efektywne, aby firma mogła szybciej osiągnąć swoje cele. Procesy biznesowe nie tylko służą zwiększaniu rentowność firmy, ale także uporządkowaniu zadań i podziale odpowiedzialności. Nasi eksperci pomogą Ci zidentyfikować obszary do poprawy, a także jak zaprojektować i wdrożyć nowe procesy, które pomogą Ci osiągnąć pożądane rezultaty. Dzięki współpracy dowiedz się, jakie znaczenie ma monitorowania tych procesów, aby zapewnić ich skuteczność w czasie.

  Komunikacja wewnętrzna jest niezbędnym elementem każdego udanego biznesu. Pomaga zapewnić, że wszyscy pracownicy są na tej samej stronie i mogą efektywnie ze sobą współpracować. Poprawa komunikacji wewnętrznej w sposób zarówno wydajny, jak i opłacalny może być jednak wyzwaniem. Aby to osiągnąć, firmy muszą skoncentrować się na optymalizacji swoich procesów i wdrażaniu rozwiązań opartych na technologii. Umożliwi im to poprawę komunikacji wewnętrznej przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności i usprawnieniu ogólnych procesów biznesowych.

  Aktywne zarzadzanie procesami przekłada się natychmiast na redukcję lub eliminację marnotrawstwa w firmie. „Zawsze tak robimy”, „nie da się inaczej”, „to jedyna możliwość” – z tymi stwierdzeniami spotykają się nasi eksperci na co dzień. Najczęściej okazuje się, że procesy biznesowe nie są zmapowane czy nawet w podstawowym etapie opisane. Zarządzanie procesami wpływa na refleksję i najczęściej rozwiązanie, które przekłada się natychmiast na efekt.

  Poprawa relacji z klientami to jedno z najważniejszych zadań każdego biznesu. Polega między innymi na optymalizacji procesów wewnętrznych oraz procesów zewnętrznych. Dzięki zrozumieniu potrzeb klientów firmy mogą tworzyć lepsze relacje z klientami i mieć pewność, że ich produkty i usługi spełniają ich oczekiwania. Z naszego doświadczenia wiemy, że firmy błędnie interpretują niektóre potrzeby klientów. Firmy muszą lepiej zidentyfikować obszary, w których mogą zoptymalizować procesy, zwiększyć wydajność i poprawić rentowność. Dodajmy, że preferencje klientów zmieniają się, a analizy potrzeb datowane są często lata wstecz.

  Uczenie się na błędach jest kluczem do sukcesu w każdym biznesie. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego popełniono błędy i jak ich uniknąć w przyszłości. Rozumiejąc, co poszło nie tak i identyfikując pierwotną przyczynę, firmy mogą optymalizować swoje procesy w celu zwiększenia rentowności. Analizując błędy z przeszłości, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i stworzyć plan lepszych procesów, który pomoże im osiągnąć zamierzone cele. Może to obejmować wprowadzenie nowej technologii, automatyzację niektórych zadań lub poprawę komunikacji między działami. Ucząc się na błędach z przeszłości, firmy mogą upewnić się, że nie powtarzają w kółko tych samych błędów.

  Procesy biznesowe są integralną częścią każdej firmy, a ich złożoność może mieć duży wpływ na ogólną rentowność. Na szczęście istnieją sposoby na zmniejszenie złożoności tych procesów i usprawnienie operacji. Optymalizując istniejące procesy i wprowadzając nowe technologie, firmy mogą usprawnić swoją działalność, oszczędzając czas i pieniądze. Wdrażaj automatyzacje, by ograniczyć złożoność procesów biznesowych, twórz procesy w prosty i przystępny sposób bez wyszukanego słownictwa, nie twórz zawsze skomplikowanych diagramów, gdzie nie ma tego potrzeby. Zredukuj formę do minimum.

  Wprowadzenie standaryzacji działań w firmie to doskonały sposób na poprawę rentowności i optymalizację procesów. Standaryzacja działań pomaga usprawnić procesy biznesowe, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność. Pomaga również zapewnić utrzymanie tych samych standardów jakości we wszystkich działach i zespołach. Standaryzacja działań może pomóc firmom stać się bardziej konkurencyjnymi na swoich rynkach poprzez skrócenie czasu potrzebnego na zadania i zwiększenie ich ogólnej produktywności. Dzięki standaryzacji firmy mogą szybciej podejmować lepsze decyzje, co prowadzi do zwiększenia zysków i poprawy zadowolenia klientów. Nasi eksperci mają doświadczenie w wielu branżach i wielkościach firm klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie wesprzeć wdrożenie procesów standaryzacji również w Twojej firmie.

  Rekrutacja i onboarding pracowników jest istotną częścią każdej firmy. Jest to proces, który wymaga czasu, zasobów i pieniędzy. Nieefektywnie przeprowadzona może prowadzić do słabych wyników i niższej rentowności firmy. Z naszego doświadczenia firmy często nie monitorują tego kosztu. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sposoby na optymalizację procesów rekrutacji i onboardingu. Poświęcając czas na rozważenie różnych metod, takich jak narzędzia do automatyzacji lub usprawnienie istniejących procesów, firmy mogą mieć pewność, że rekrutują i wdrażają pracowników w bardziej efektywny sposób. Pomoże im to zaoszczędzić czas i pieniądze, zapewniając jednocześnie najlepsze wyniki od nowych pracowników.

  W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności przez przedsiębiorstwa ma zasadnicze znaczenie. Oznacza to zrozumienie procesów i strategii, które pomogą im osiągnąć swoje cele i zachować rentowność. Aby wyprzedzić konkurencję, firmy muszą skupić się na optymalizacji swoich procesów i systemów. Może to obejmować usprawnienie operacji, poprawę obsługi klienta i wykorzystanie technologii do automatyzacji zadań. W ten sposób firmy mogą zwiększyć wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu rentowności. Ponadto firmy powinny również koncentrować się na doświadczeniu i satysfakcji klientów, aby zapewnić, że świadczą usługi wysokiej jakości, które spełniają potrzeby klientów.

  W miarę rozwoju firm koszty prowadzenia ich działalności mogą szybko wzrosnąć proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży. Aby utrzymać rentowność, ważne jest określenie, które działania można usprawnić lub zautomatyzować. Pomoże to obniżyć koszty i upewnić się, że firma działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Optymalizując procesy i automatyzując niektóre zadania, firmy mogą zapewnić utrzymanie niskich kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu