Rozwój kompetencji i feedback 360 - personalizacja ścieżek rozwoju

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom umiejętności identyfikowania potrzeb rozwojowych oraz projektowania indywidualnych ścieżek szkoleniowych dopasowanych do specyficznych kompetencji. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wykorzystywać narzędzie Feedback 360 do oceny kompetencji i planowania rozwoju zawodowego pracowników.

Agenda szkolenia:

Wprowadzenie do zarządzania kompetencjami

 • Znaczenie kompetencji w rozwoju zawodowym
 • Metody identyfikacji kluczowych kompetencji w organizacji

Feedback 360 jako narzędzie rozwojowe

 • Zrozumienie metodyki i korzyści płynących z feedbacku 360 stopni
 • Budowanie kultury otwartości na konstruktywną ocenę

Projektowanie optymalnych programów szkoleniowych

 • Dopasowywanie szkoleń do indywidualnych potrzeb i kompetencji pracowników
 • Integracja szkoleń z planami rozwoju osobistego i zawodowego

Analiza i interpretacja wyników Feedback 360

 • Praktyczne warsztaty z analizy danych zebranych za pomocą feedbacku 360
 • Omówienie przypadków i opracowywanie planów rozwojowych

Techniki coachingowe i mentoringowe w rozwoju kompetencji

 • Wykorzystanie coachingu i mentoringu jako wsparcia w rozwoju pracowników
 • Role i odpowiedzialności coacha i mentora w procesie feedbacku 360

Zarządzanie talentami i ścieżkami kariery

 • Planowanie kariery w oparciu o feedback 360 i analizę kompetencji
 • Tworzenie efektywnych programów sukcesji i rozwijania talentów w organizacji

Korzyści ze szkolenia:

    Zdobycie wiedzy na temat budowania i wdrażania skutecznych programów rozwojowych.

    Rozwinięcie umiejętności wykorzystania feedbacku 360 do identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

    Nauka tworzenia personalizowanych planów rozwoju dla pracowników na różnych stanowiskach.

    Umiejętność zarządzania talentami i planowania ścieżek kariery w oparciu o kompetencje.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane w formie interaktywnych warsztatów i wykładów, z wykorzystaniem case study oraz ćwiczeń grupowych. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania narzędzi do analizy feedbacku i tworzenia planów rozwojowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów HR, liderów zespołów, coachów, mentorów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i budowanie polityki talentów w organizacji.

Czas trwania szkolenia:

Łączny czas trwania szkolenia to 13 godzin dydaktycznych, które mogą być rozłożone na dwa dni szkoleniowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Szkolenie feedback 360: Skuteczna Komunikacja i Rozwój w Organizacji" to niezbędny element strategii rozwoju pracowników oraz budowania efektywnej kultury organizacyjnej. Jest to kluczowe szkolenie dla menedżerów, liderów zespołów, specjalistów HR oraz wszystkich pracowników, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i wspierać rozwój osobisty oraz zawodowy w swojej organizacji.

Szkolenie feedback 360 koncentruje się na zrozumieniu znaczenia i metod efektywnej komunikacji zwrotnej w środowisku pracy. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo zbierać, przekazywać i wykorzystywać feedback od współpracowników, podwładnych, przełożonych oraz innych interesariuszy. Szkolenie to podkreśla, jak ważna jest otwartość, szczerość oraz konstruktywność w procesie feedbacku, który służy nie tylko do identyfikacji obszarów wymagających rozwoju, ale również do doceniania i wzmacniania pozytywnych zachowań i wyników pracy.

Podczas szkolenia feedback 360, uczestnicy będą zgłębiać różne techniki i narzędzia służące do efektywnego zbierania i przekazywania feedbacku. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz empatycznego słuchania, co jest kluczowe w procesie feedbacku. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, które mogą towarzyszyć procesowi feedbacku, zarówno po stronie odbiorcy, jak i nadawcy.

Korzyści płynące ze szkolenia feedback 360 obejmują poprawę komunikacji wewnątrz zespołów, wzrost zaangażowania pracowników, a także wsparcie w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Skuteczny feedback 360 pomaga również w budowaniu silnych relacji w zespole, co przekłada się na lepsze wyniki pracy i zdrowszą kulturę organizacyjną.

Metodyka szkolenia feedback 360 opiera się na praktycznych ćwiczeniach, warsztatach, dyskusjach oraz prezentacjach. Uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego wypróbowania nabytych umiejętności, co przyczyni się do lepszego zrozumienia i wdrożenia praktyk feedbacku 360 w ich codziennej pracy.

Podsumowując, szkolenie feedback 360: skuteczna komunikacja i rozwój w organizacji" to inwestycja w rozwój kapitału ludzkiego, która przynosi korzyści zarówno indywidualnym pracownikom, jak i całej organizacji. Szkolenie to jest kluczowe dla każdej firmy, która pragnie budować efektywną i wspierającą się nawzajem kulturę pracy.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Głównym celem szkolenia "rozwój kompetencji - feedback 360" jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu identyfikacji, rozwoju i oceny kompetencji, a także wiedzę na temat efektywnego korzystania z narzędzia feedbacku 360 stopni do wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego.

  Tak, szkolenie "rozwój kompetencji - feedback 360" jest zaprojektowane tak, aby służyć osobom na różnych poziomach zaawansowania, od nowych pracowników po doświadczonych menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności zarządzania i coachingu.

  Typowy program szkolenia "rozwój kompetencji - feedback 360" trwa od kilku godzin w przypadku warsztatów wprowadzających do kilku dni lub tygodni dla bardziej zaawansowanych programów rozwojowych.

  Szkolenie "rozwój kompetencji - feedback 360" może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, w zależności od preferencji i wymagań uczestników oraz dostępności trenerów.

  Podczas szkolenia "rozwój kompetencji - feedback 360" omawiane są tematy takie jak podstawy feedbacku 360 stopni, techniki rozwoju kompetencji, personalizacja ścieżek rozwojowych, interpretacja wyników feedbacku oraz planowanie działań rozwojowych.

  Trener prowadzący szkolenie "rozwój kompetencji - feedback 360" zwykle posiada bogate doświadczenie w dziedzinie HR, psychologii organizacyjnej lub coachingu, a także specjalistyczne kwalifikacje związane z narzędziami feedbacku 360 stopni.

  Tak, program szkolenia "rozwój kompetencji - feedback 360" często jest modyfikowany tak, aby spełniać specyficzne potrzeby i oczekiwania organizacji lub indywidualnych uczestników.
  Agnieszka-Szczepkowska
  Ekspert

  Agnieszka Szczepkowska

  Partner zarządzający ds. sprzedaży i budowania marki

  Ekspert ds. sprzedaży, budowania marki i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Deutsche Banku, opiekując się portfelem klientów biznesowych. Tworzyła i wdrażała programy szkoleniowe dla pracowników sprzedaży w londyńskiej sieci restauracyjnej. Wprowadzała strategie wizerunkowo-marketingowe dla brytyjskich i francuskich brandów branży finansowej i hotelarskiej oraz korporacji farmaceutycznej.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu