Nasza Misja

Firmy naszych klientów w wzrastają i osiągają ambitne cele dzięki pracy naszych ekspertów. Działalność doradcza Venture Navigator opiera się o system wartości, ma wymiar praktyczny i daje klientom wymierny wzrost. Dopasowujemy firmy naszych klientów do zmieniającej się rzeczywistość, by uzyskiwali przewagi konkurencyjne i rośli z nami.

Wizja

Dzięki zasadom firmowym, modelowi biznesowemu, doświadczeniu ekspertów i najnowszym rozwiązaniom technologicznym chcemy tworzyć jedną najbardziej cenionych marek w polskim konsultingu. Do roku 2025 chcemy obsługiwać ponad 100 klientów z kraju i zagranicy. O wartości dostarczanej rynkowi mają świadczyć referencje i rekomendacje długoletnich Klientów. Długotrwałe, partnerskie relacje mają panować wśród pracowników i współpracowników oraz wszystkich partnerów Venture Navigator. Firma będzie rozwijała się dzięki systemowi samodoskonalenia się i podnoszenia kompetencji pojedynczych ekspertów i zespołów z projektu na projekt.