Zarządzanie zakupami

Niewiele firm w Polsce zarządza zakupami. Większość skupia się na zarządzaniu dostawcami i bieżącej reakcji na problemy operacyjne takie jak braki i opóźnienia w dostawach, wady jakościowe, utrzymanie cen zakupu. Zarządzanie zakupami to całościowa zmiana modelu działania, w którym interesuje nas zarządzanie strumieniem dostaw, a nie skutkami zdarzeń losowych. Zarządzanie zakupami to wyjście poza status-quo, a to oznacza również stresującą zmianę dostawcy lub sposobu kupowania i wyceny zakupu. Niezmiernie istotną częścią warsztatu zarządzania zakupami jest odpowiedź na pytanie o rolę działu zakupów w konkretnej firmie.

Zawartość tematyczna szkolenia

☑ Czym są zakupy i jaką dostarczają wartość dla przedsiębiorstwa?

☑ Miejsce i odpowiedzialność zakupów w procesie dostarczania wartości.

☑ Kupiec jako przedsiębiorca (menedżer) – dlaczego kupiec powinien znać biznes dostawcy?

☑ Analiza danych zakupowych – jak uchwycić obraz „w locie”?

☑ Czy zarządzamy kategoriami zakupowymi?

☑ Kształtowanie ceny zakupu przez kupców – ćwiczenie umiejętności kupieckich.

☑ Proces zakupowy – etapy i powody stosowania.

☑ Znaczenie Incoterms, umowy, KPI.

☑ Dostawca strategiczny w ujęciu macierzy Kraljica.

☑ Kto kim zarządza – dostawca kupcem, czy kupcy dostawcami?

☑ Źródła przewagi konkurencyjnej nad dostawcami.

☑ Team work, dzielenie wiedzą w pracy działu zakupów i podczas negocjacji.

☑ Dział zakupów jako źródło przewagi informacyjnej.

Negocjacje jako narzędzie strategiczne i operacyjne.

☑ Przygotowanie do negocjacji i plan negocjacji – dlaczego nikt nie odrabia „pracy domowej”?

☑ Zadawanie pytań, „start with why”.

☑ Rozpoznawanie słabych stron partnera negocjacji.

☑ Techniki (zagrywki) negocjacyjne wobec dostawców niestrategicznych.

☑ Zarządzanie kategorią zakupową monopolisty.

☑ Rola networkingu w pracy kupca i zarządzania kategoriami.

☑ Zarządzanie oczekiwaniami klientów wewnętrznych.

Korzyści dla uczestników

☑ Przyswojenie wiedzy na temat zarządzania zakupami, w tym kategoriami zakupowymi i dostawcami.

☑ Zrozumienie różnic pomiędzy zarządzaniem operacyjnym,a strategicznym zakupami.

☑ Pokazanie dostępu do źródeł informacji zakupowych, prezentacja sposobów ich analizy i korzyści dla zarządzania kategoriami zakupowymi.

☑ Pełne zrozumienie etapów procesu zakupowego i korzyści płynących z jego stosowania.

☑ Umiejętność odróżnienia dostawcy strategicznego dla firmy od „zawracającego głowę” lub „źródła nieustannych problemów”.

☑ Poznanie metod uzyskania przewagi nad dostawcą.

☑ Pokazanie przewagi pracy zespołowej nad pracą „solową”, również korzyści z archiwizacji i udostępniania wiedzy zakupowej.

☑ Uświadomienie znaczenia negocjacji w zarządzaniu zakupami.

☑ Prezentacja sposobów negocjowania i narzędzi dla realizacji celów zakupowych.

☑ Sposoby realizacji celów zakupowych u monopolisty.

☑ Podkreślenie roli klienta wewnętrznego w realizacji celów przez dział zakupów.

Program szkolenia

Zarządzanie zakupami to obowiązkowy program szkolenia warsztatowego dla każdego kupca i zespołu zakupowego. Dzięki niemu uczestnicy rozumieją korzyści płynące z planowego zarządzania wszystkim, co dzieje się w obszarze zakupowym – zarówno ludźmi jak i strumieniem dostaw (dostawcami, specyfikacjami, warunkami handlowymi). To wyjątkowy warsztat tworzony przez eksperta zakupów dla praktyków biznesu, którzy chcą pozyskać wiedzę „z pierwszej ręki” oraz skonfrontować swoją wiedzę i myśli z praktykiem. Warsztat zarządzanie zakupami jest unikalnym programem stworzonym na podstawie wieloletnich doświadczeń korporacyjne i MŚP.

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia mają posiąść wiedzę dotyczącą zarządzania zakupami, w tym zarządzania kategoriami zakupowymi, dostawcami, specyfikacjami. Jest to program, którego celem jest poszerzenie zakresu oddziaływania kupca na swój budżet zakupowy. Dla początkujących będzie to intelektualne wyzwanie i budowanie fundamentu pracy kupca, dla zaawansowanych – znaczące rozbudowanie wiedzy. Formuła warsztatowa szkolenia pozwala na większą elastyczność niż podczas sesji wykładowych – łącznie z interakcją połączoną z wypracowaniem najlepszego rozwiązania „na żywo”, na podstawie kategorii zakupowych uczestników warsztatów. Zaangażowany uczestnik odnotuje postęp w postrzeganiu swojej roli kupieckiej, miejsca zakupów w organizacji jak i wartości, których oczekuje od działu zakupów „biznes” (czyli pozostałe działy firmy).

Największe korzyści z uczestnictwa w warsztacie odnoszą zawodowi kupcy, którzy mają za sobą przynajmniej roczną pracę w dziale zakupów.

 

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Krzysztof Jukowski
  Ekspert

  Krzysztof Jukowski

  Ekspert ds. zaopatrzenia

  Ekspert w dziedzinie optymalizacji działów zaopatrzenia. Doświadczenie zdobywał przez szereg lat w takich firmach jak Pepsi, Stock Polska, Ciech, MARS czy PKN Orlen. Był odpowiedzialny za całe piony zaopatrzenia, szkolił i audytował firmy pod kątem zakupów. Od wielu lat jako doświadczony doradca biznesowy i szkoleniowiec pomaga optymalizować najbardziej kosztochłonne obszary firm – działy zaopatrzenia.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu