Zarządzanie konfliktem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności obsługi konfliktu-radzenia sobie w obliczu kryzysu relacji w zespole, jak i sytuacji trudnych z klientami firmy. Efekt ten możliwy jest do osiągnięcia przez zrozumienie, czym jest konflikt, jak przejawia się w różnych etapach i - co najważniejsze - jakie są jego prawdziwe przyczyny. To rozpoznanie i akceptacja natury konfliktu, również na podstawie własnych doświadczeń, przynosi korzystną zmianę w kulturze komunikacji, współpracy między ludźmi, co ostatecznie wpływa na wyniki pracy.

Dla kogo jest szkolenie:

Szkolenie z zarządzania konfliktem przeznaczone jest dla zespołów ludzi współpracujących na co dzień ze sobą. W dużych organizacjach, w pierwszej kolejności dla kadry kierowniczej, managerów i kierowników zespołów. Szkolenie dla zespołów bezpośredniej obsługi klienta zawiera rozbudowany moduł sytuacji trudnych w relacjach z klientem.

Szczególnie dedykujemy szkolenie dla:

☑ Liderów zespołów

☑ Dyrektorów działów HR

☑ Kierowników sprzedaży

☑ Managerów działu PR

☑ Osób odpowiedzialnych za dobrostan kadr,

☑ Dla każdego zespołu, który chce podnieść swoje kompetencje emocjonalne - radzenia sobie ze zmianą, konfliktem, kryzysem.

Szkolenie jest dostosowywane do pełnionej w organizacji funkcji zespołu, realizowanego przez niego projektu, ról zespołowych jego członków, skoncentrowane na dotychczasowych doświadczeniach uczestników.

Opis szkolenia:

Konfliktem można zarządzać tylko wtedy, kiedy zostanie uświadomiony, czyli nastąpi świadome rozpoznanie go przez strony konfliktu, uczestników, mediatorów, inne osoby. Skuteczne rozwiązanie, wyjście z konfliktu zależy natomiast od tego czy zaangażowane osoby przekroczą swój poziom postrzegania z momentu, w którym konflikt powstał. Dlatego w czasie szkolenia definiujemy obszary wiedzy o konflikcie najpierw na podstawie doświadczeń uczestników, tak aby całe uniwersalne studium przypadku (konkretnego zespołu, firmy, organizacji) uzupełniać o wiedzę z teorii zarządzania konfliktem.

Uczestnicy poznają na szkoleniu m. in.

☑ definicję i fazy konfliktu wg M. Deutscha,

☑ chronologie powstawania konfliktu i etapy jego rozwoju,

☑ czym są schody Glasl’a w konflikcie organizacyjnym,

☑ czym jest koło konfliktu Moora i jak z niego korzystać,

☑ czym jest model Thomasa-Killmana i jaki jest dominujący styl rozwiązywania konfliktów wśród uczestników szkolenia,

☑ narzędzia komunikacji i zarządzania konfliktem z perspektywy pracownika i klienta,

☑ narzędzia mediacyjne, coachingowe oraz mentoringowe w konflikcie w firmie,

☑ jak prowadzić komunikację z roszczeniowym klientem

☑ jak zarządzać konfliktem z osobą zaangażowaną emocjonalnie,

☑ na czym polega procedura pierwszej pomocy emocjonalnej.

Szczegółowo zostaną omówione różne typy konfliktów w relacjach zawodowych - co zrobić, a czego unikać w pracy, o czym rozmawiać, a jakich sformułowań nie używać.

Zwrócimy uwagę na rolę emocji w codziennych działaniach - jak wpływają na komunikację ze współpracownikami i dalej na rezultaty współpracy, wyniki pracy.

Odpowiemy na pytanie jak radzić sobie z emocjami nie tylko w środowisku zawodowym.

W czasie szkolenia zajmiemy się wypracowaniem postaw asertywnych - budowaniem pewności siebie w pracy, dostrzegania zasobów, mocnych stron uczestników, które służą rozwiązaniom, a nie eskalacji konfliktu.

Będziemy pracować również nad zmianą postrzegania źródeł konfliktów - umiejętnością rozpoznawania prawdziwych przyczyn sytuacji, które prowadzą do kryzysów w relacjach międzyludzkich.

Jeśli zespół, firma, organizacja doświadcza na co dzień konfliktów, to nieuchronnie widoczne jest to w efektach pracy. Rezultaty działań są wynikiem ludzkich postaw. Jeśli lider zadba o rozwój kompetencji emocjonalnych, odporność psychiczną, asertywność - postawę ludzi w zespole może liczyć na osiągnięcie zaplanowanych wyników.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  profile-pic(16)
  Ekspert

  Szymon Szałapski

  Ekspert ds. rozwiązywania konfliktów i komunikacji

  Autor metod poznawczo-rozwojowych oraz trener interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w rozpoznawaniu prawdziwych przyczyn kryzysów w organizacjach i sposobach ich przekraczania. Doskonale sprawdza się oprócz sytuacji kryzysowych w rekrutacji, integracji i rozwoju zespołów oraz procesach związanych z sukcesją. Prowadzi procesy coachingowe inicjowane autorską metodą ”Lustro”. Współpracował z takimi markami z takimi markami jak Siemens, Yves Rocher, Ceresit czy MAN.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu