Analiza Ryzyka

Zwiększenie stabilności biznesu to jeden z kluczowych celów naszych klientów przy realizacji analizy ryzyka. Zarządzanie ryzykiem wcześniej znane z dużych międzynarodowych korporacji jest coraz częstszym punktem zainteresowanie (firm) z sektora dużych i średnich polskich przedsiębiorstw. Coraz większa świadomość biznesowa, coraz bardziej ambitne projekty oraz wymagania kontrahentów sprawiają, że analiza ryzyka biznesu staje się jednym z filarów strategicznych firm.

Ryzyko można kontrolować, jeśli się je zrozumie i właściwie nim zarządza.

Peter Drucker

Nasi eksperci realizowali skutecznie projekty analizy ryzyka w dużych korporacjach i obecnie realizują je również dla naszych klientów.

Kluczowymi punktami w analizie ryzyka jest:

Identyfikacja ryzyka w kluczowych obszarach działalności:

Wspólnie z klientem identyfikujemy kluczowe obszary, w których firma działa i gdzie ryzyka jesteśmy w stanie identyfikować. Obejmuje to przykładowo: zarządzanie finansami, sprzedażą, marketingiem, zaopatrzeniem, zasobami ludzkimi, procesami biznesowymi, IT i nowymi technologiami, a także kwestiami podatkowymi i prawnymi.

Współpraca z wielodziedzinowym zespołem ekspertów:

To, co nas wyróżnia to możliwość w trakcie analiz do sięgnięcia po specjalistyczne kompetencje grup eksperckich z większości obszarów działalności biznesu, które są w stanie dookreślić potencjał ryzyka w wybranym punkcie lub pozwolić identyfikować kolejne.

Ocena diagnozowanych ryzyk przedsiębiorstwa:

Po dokładnej identyfikacji obszarów ryzyka przystępujemy do oceny, jakie ryzyka są najbardziej prawdopodobne i potencjalnie destrukcyjne dla organizacji. Analizujemy, jakie czynniki mogą wpłynąć na te ryzyka.

Planowanie i strategie zarządzania ryzykiem firmy:

Na podstawie identyfikacji i oceny ryzyka, opracowujemy konkretne strategie i plany zarządzania ryzykiem. To obejmuje zarówno działania prewencyjne, jak i strategie radzenia sobie w przypadku wystąpienia ryzyka.

Wdrażanie monitoringu i kryzysowych środków:

Monitorujemy bieżącą sytuację i wprowadzamy mechanizmy kontroli ryzyka. To może obejmować regularne audyty, przeglądy i analizy.

Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem prawnym i podatkowym:

Nasi eksperci ds. prawa i podatków minimalizują ryzyka związane z przepisami prawnymi i podatkami i doprowadzają do stanu, że są one odpowiednio rozważane i zarządzane.

Dokumentacja i raportowanie:

Docelowo nasi klienci poprzez projekty i szkolenia samodzielnie prowadzą dokumentacje procesu analizy ryzyka oraz raportują te procesy.

Ciągłe doskonalenie i aktualizacja strategii:

Analiza ryzyka to proces ciągły. Ukierunkowujemy naszych klientów na regularną aktualizację strategii zarządzania ryzykiem, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.

 Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub wsparcia w analizie ryzyka korporacyjnego, zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces i minimalizować ryzyko. Zadzwoń, napisz na adres vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Napisz do nas!

Szybki kontakt


    nasza ofertaNasza oferta

    Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

    Nasi Klienci

    Blog Venture Navigator

    Najnowsze na blogu