Zewnętrzny dyrektor finansowy

Zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego pozwala firmie skorzystać z doświadczenia i wiedzy eksperta w zakresie finansów  bez konieczności zatrudniania go na stałe. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w tego typu usługach świadczonych dla różnych branż i firm różnej wielkości.

Co wybranym przypadku klient uzyskał dzięki Zewnętrznemu Dyrektorowi Finansowemu?

0 tys.
oszczędności rocznie w ujęciu klasycznego modelu współpracy
o 0 %
wzrost rentowności
0
dodatkowych obszarów kompetencyjnych w tym kontroling, podatki, księgowość, finansowanie
ponad 0
zrealizowanych projektów
średnio 0 krotne
przyśpieszenie procesów decyzyjnych
o 0 %
poprawa płynności finansowej
Bartłomiej Garboliński Venture Navigator
Ekspert

Bartłomiej Garboliński

Wieloletnie doświadczenie w randze dyrektora finansowego, koordynatora działań kontrolingowych w różnych branżach. Modeluje przedsiębiorstwa przy pomocy zaawansowanych technologii analitycznych. Koordynuje projekty budżetowe, zarzadzania płynnością oraz optymalizujące finanse w przedsiębiorstwach naszych klientów. W roli zewnętrznego dyrektora finansowego koordynuje prace dużych działów finansowo-kontrolingowych i usprawniając procesy finansowe. Uczestniczy i pomaga wdrażać zaawansowane rozwiązania BI.

Nasi Klienci

Korzyści takiego rozwiązania

 • wysokiej klasy specjalista rozliczany z zadań w ramach umowy B2B
 • dostęp do pokrewnych ekspertów z branży finansowej:
  • kontroling finansowy,
  • doradcy podatkowi,
  • księgowi,
  • biegli rewidenci,
  • eksperci ds. kredytów firmowych,
  • specjaliści ds. baz danych i systemów business intelligence
 • obniżenie kosztu – roczne obniżki rozwiązania sięgające ponad 140 tyś zł (patrz case study poniżej)
 • transparentność – wiesz za co płacisz, uzyskujesz harmonogram prac do którego masz wgląd – płacisz tylko za usługi, które są faktycznie realizowane.
 • elastyczność skalowalność – jeśli projekt będzie na jakimś etapie wymagał większego zaangażowania jesteśmy w stanie dopasować się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem
 • koncentrujesz się na działaniach strategicznych a nie operacyjnych w obszarze finansów
 • rekrutacja – ekspertów ds. finansów wysokiej klasy na rynku jest niewielu i systematycznie będzie odczuwalny ich coraz większy brak. Czy nie posiadając kompetencji, których poszukujesz masz pewność, że zrekrutujesz właściwego kandydata
 • Błąd rekrutacyjny może Ciebie dużo kosztować.
 • prosty i bardziej przewidywalny model współpracy – klasyczna forma umowy B2B – jeśli formuła współpracy się kończy wypowiadasz lub aneksujesz zapisy w umowie a nie wypowiadasz umowę o prace z wszystkim tego konsekwencjami.
Wypełnij formularz, napisz do nas!

Skontaktuj się z nami:


  Obszary które między innymi pokrywa usługa:

  • Planowanie finansowe budżetowanie: Pomoc w opracowaniu planów finansowych i budżetów i ich bieżąca weryfikacja
  • Optymalizacja firmy – kosztowa, efektywnościowa i procesowa
  • Zarządzanie płynnością finansową: Monitorowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie zobowiązaniami finansowymi.
  • Analiza finansowa: Przygotowanie raportów finansowych, analiza wyników i wskazanie obszarów do poprawy.
  • Strategie podatkowe: Opracowanie optymalnych strategii podatkowych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych i zgodności z przepisami prawa.
  • Planowanie inwestycji: Ocena opłacalności i ryzyka związanych z planowanymi inwestycjami oraz pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym walutowym, stopy procentowej i kredytowym.
  • Kontrola finansowa: Monitorowanie i ocena procesów finansowych w firmie w celu zapewnienia skuteczności i zgodności z procedurami.
   Negocjacje z partnerami finansowymi: Wspieranie w negocjacjach z bankami, dostawcami usług finansowych i innymi partnerami w celu uzyskania korzystnych warunków.

  Zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego to strategiczne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści firmie. Dyrektor finansowy odpowiada za zarządzanie wieloma kluczowymi obszarami finansowymi.

  Jakimi obszarami może zarządzać zewnętrzny dyrektor finansowy?

  Zarządzanie budżetem i prognozami: Tworzenie i nadzór nad budżetem firmy, przeprowadzanie prognoz finansowych i analiza odchyleń.

  Planowanie i kontrola kosztów: Monitorowanie i kontrola wydatków, identyfikowanie obszarów oszczędności, optymalizacja procesów finansowych.

  Zarządzanie płynnością finansową: Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych dla bieżącej działalności, monitorowanie przepływów gotówkowych, negocjowanie umów kredytowych.

  Raportowanie finansowe: Przygotowywanie regularnych raportów finansowych dla zarządu i udziałowców, analiza wskaźników finansowych i przygotowanie rekomendacji.

  Kontrola i zgodność: Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi, standardami rachunkowości i regulacjami wewnętrznymi, nadzór nad audytem i współpraca z audytorami.

  Strategia finansowa i inwestycje: Współudział w opracowywaniu strategii finansowej firmy, ocena opłacalności inwestycji i podejmowanie decyzji dotyczących alokacji kapitału.

  Zarządzanie zespołem: Kierowanie działem finansowym, rekrutacja i rozwój pracowników, motywowanie zespołu do osiągania celów.

  Dyrektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla efektywności i stabilności finansowej firmy, zapewniając wsparcie w strategicznych decyzjach biznesowych oraz prowadząc efektywne zarządzanie finansami. Dzięki temu firma może skoncentrować się na osiąganiu swoich celów i rozwijaniu swojego potencjału.

  Zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego to strategiczne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści firmie. Dyrektor finansowy odpowiada za zarządzanie wieloma kluczowymi obszarami finansowymi.

  Jakimi obszarami może zarządzać zewnętrzny dyrektor finansowy?

  Zarządzanie budżetem i prognozami: Tworzenie i nadzór nad budżetem firmy, przeprowadzanie prognoz finansowych i analiza odchyleń.

  Planowanie i kontrola kosztów: Monitorowanie i kontrola wydatków, identyfikowanie obszarów oszczędności, optymalizacja procesów finansowych.

  Zarządzanie płynnością finansową: Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych dla bieżącej działalności, monitorowanie przepływów gotówkowych, negocjowanie umów kredytowych.

  Raportowanie finansowe: Przygotowywanie regularnych raportów finansowych dla zarządu i udziałowców, analiza wskaźników finansowych i przygotowanie rekomendacji.

  Kontrola i zgodność: Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi, standardami rachunkowości i regulacjami wewnętrznymi, nadzór nad audytem i współpraca z audytorami.

  Strategia finansowa i inwestycje: Współudział w opracowywaniu strategii finansowej firmy, ocena opłacalności inwestycji i podejmowanie decyzji dotyczących alokacji kapitału.

  Zarządzanie zespołem: Kierowanie działem finansowym, rekrutacja i rozwój pracowników, motywowanie zespołu do osiągania celów.

  Dyrektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla efektywności i stabilności finansowej firmy, zapewniając wsparcie w strategicznych decyzjach biznesowych oraz prowadząc efektywne zarządzanie finansami. Dzięki temu firma może skoncentrować się na osiąganiu swoich celów i rozwijaniu swojego potencjału.

  Tak, outsourcing obszaru zewnętrznego dyrektora finansowego może być opłacalny dla klienta. Zamiast ponosić koszty zatrudnienia dyrektora finansowego na pełen etat, firma płaci za usługi zewnętrznego eksperta na zasadzie rozliczeń b2b. Oznacza to mniejsze koszty stałe i większą elastyczność finansową dla firmy.

  Tak, outsourcing obszaru zewnętrznego dyrektora finansowego może być opłacalny dla klienta. Zamiast ponosić koszty zatrudnienia dyrektora finansowego na pełen etat, firma płaci za usługi zewnętrznego eksperta na zasadzie rozliczeń b2b. Oznacza to mniejsze koszty stałe i większą elastyczność finansową dla firmy.

  Świadczymy pełen outsourcing obszaru lub fragmentaryczne jego elementy takie jak: zarządzanie budżetem i prognozami, kontrolę kosztów, zarządzanie płynnością finansową, raportowanie finansowe, kontrolę i zgodność, strategię finansową lub koordynacja inwestycji.

  W ramach outsourcingu obszaru zewnętrznego dyrektora finansowego firma może otrzymać również usługi związane z kontrolingiem, księgowością, systemami księgowymi i ERP, Business Intelligence (BI), relacjami z instytucjami finansowymi, instrumentami finansowymi oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym.

  Outsourcing obszaru zewnętrznego dyrektora finansowego może być zarówno rozwiązaniem tymczasowym, jak i długoterminowym, w zależności od potrzeb i strategii firmy. Daje on firmie elastyczność w wykorzystywaniu ekspertów finansowych w zależności od bieżących wymagań i celów biznesowych.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu