Prawne aspekty procesu zatrudniania

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, która jest niezbędna do prawidłowego i atrakcyjnego prowadzenia procesów zatrudniania w organizacji. Uczestnicy poznają aktualne wymogi prawne, dowiedzą się, jak unikać błędów prawnych, a także jak wykorzystać prawo pracy do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku.

Agenda szkolenia:

Wstęp do prawa pracy i jego znaczenie w procesie zatrudniania

 • Kluczowe aspekty prawne dotyczące zatrudniania pracowników
 • Przegląd aktualnych przepisów i orzecznictwa

Prawne aspekty employer branding

 • Jak prawo pracy wpływa na budowanie wizerunku pracodawcy
 • Stosowanie prawa pracy do tworzenia atrakcyjnych ofert pracy

Umowy o pracę i inne formy zatrudnienia z perspektywy prawnika

 • Umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło – różnice i pułapki
 • Jak prawidłowo formułować umowy zgodnie z przepisami

Ochrona danych osobowych kandydatów i pracowników

 • RODO i ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji
 • Praktyczne zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych

Przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie zatrudniania

 • Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów o równym traktowaniu
 • Scenariusze i rozwiązania minimalizujące ryzyko dyskryminacji

Legalne metody selekcji i oceny kandydatów

 • Prawne ramy przeprowadzania wywiadów i testów selekcyjnych
 • Dozwolone i zakazane praktyki podczas oceny kandydatów

Zgłoszenia i formalności związane z zatrudnianiem

 • Procedury zgłoszeniowe w ZUS i innych instytucjach
 • Dokumentacja pracownicza – co musi zawierać i jak ją prowadzić

Zarządzanie ryzykiem prawnym w procesie zatrudnienia

 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem prawnym
 • Przypadki, które mogą generować ryzyko prawne i jak im zapobiegać
Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Warsztaty: Przygotowanie procedur zatrudniania

  • Tworzenie wewnętrznych procedur rekrutacyjnych zgodnych z prawem
  • Analiza i omówienie przykładowych procedur zatrudnienia

  Korzyści ze szkolenia:

  • Zrozumienie prawnych aspektów związanych z procesem zatrudniania.
  • Nabycie umiejętności tworzenia ofert pracy i umów zgodnych z aktualnymi przepisami.
  • Umiejętność identyfikacji i unikania ryzyk prawnych.
  • Zdobycie wiedzy o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji.
  • Wzrost kompetencji w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje dyskryminacyjne.

  Metodyka szkolenia:

  Szkolenie będzie oparte na interaktywnych metodach pracy, takich jak analiza case study, warsztaty praktyczne, dyskusje grupowe oraz prelekcje eksperckie. Uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy poprzez praktyczne ćwiczenia.

  Grupa docelowa:

  Szkolenie adresowane jest do pracowników działów HR, kadr, menedżerów ds. zatrudnienia oraz wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej odpowiedzialne są za procesy rekrutacji i zatrudniania.

  Czas trwania szkolenia:

  Szkolenie zaplanowane jest na dwa dni, po 8 godzin dydaktycznych każdy, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb organizacji. W wybranych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania szkolenia jednodniowego.

  Trener prowadzący szkolenie:

  Trenerem jest doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie pracy, który posiada wieloletnią praktykę w doradztwie prawnym dla firm w zakresie HR, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla specjalistów z branży.

  Szkolenie zatrudnianie pracowników: strategie i narzędzia efektywnej rekrutacji to kompleksowy program, który wyposaża uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania procesem rekrutacyjnym. Jest to szkolenie kluczowe dla zespołów HR, menedżerów, i wszystkich osób zaangażowanych w procesy rekrutacyjne, które chcą nie tylko pozyskać, ale również utrzymać najbardziej wartościowych pracowników.

  W ramach szkolenia zatrudnianie pracowników, uczestnicy będą zgłębiać tematykę employer branding, ucząc się, jak budować markę pracodawcy, która przyciągnie wysokiej jakości kandydatów. Przekazana zostanie wiedza na temat indywidualizacji procesu rekrutacyjnego, podkreślając znaczenie dostosowania procesu do różnorodnych obszarów działalności firmy. Uczestnicy szkolenia zatrudnianie pracowników dowiedzą się również, jak skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia rekrutacyjne, co jest kluczowe w dobie cyfryzacji procesów HR.

  Dodatkowo, szkolenie zatrudnianie pracowników obejmuje analizę danych rekrutacyjnych, co pozwala na optymalizację strategii rekrutacyjnych. Ważnym aspektem jest także zrozumienie etycznych wyzwań w rekrutacji i integracja działań rekrutacyjnych z kontekstem biznesowym. Praktyczne studium przypadku w trakcie szkolenia zatrudnianie pracowników pozwoli uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach.

  Korzyści ze szkolenia zatrudnianie pracowników są znaczące. Uczestnicy zyskują umiejętności kreowania atrakcyjnego procesu zatrudnienia, poznanie nowoczesnych technik i narzędzi rekrutacyjnych, a także zdobędą wiedzę na temat budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Ponadto, szkolenie zatrudnianie pracowników pomoże w rozwijaniu umiejętności tworzenia efektywnych opisów stanowisk pracy i zarządzaniu oczekiwaniami kandydatów.

  Podsumowując, szkolenie zatrudnianie pracowników: strategie i narzędzia efektywnej rekrutacji" to wszechstronny program, który przygotowuje uczestników do efektywnego zarządzania procesem rekrutacyjnym, w tym wykorzystania AI, zgodnie z aktualnymi trendami i wymogami rynku pracy. Szkolenie to stanowi doskonałą inwestycję dla każdego działu HR, który chce nie tylko przyciągnąć, ale przede wszystkim utrzymać talenty w swojej organizacji.

  Aktualne wymogi prawne obejmują przestrzeganie Kodeksu Pracy, przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, a także specyficzne regulacje branżowe. Wszystkie te aspekty są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

  Do najczęstszych błędów należą: niezgodne z prawem kryteria selekcji, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych oraz brak równego traktowania kandydatów. Szkolenie pomoże uczestnikom zidentyfikować i unikać tych i innych pułapek.

  Konsekwencje mogą obejmować kary administracyjne, odszkodowania dla kandydatów, a nawet odpowiedzialność karną. Szczegółowe konsekwencje zostaną omówione na szkoleniu.

  Ograniczenia te wynikają głównie z przepisów o zakazie dyskryminacji. Pracodawcy muszą dokonywać wyboru kandydatów na podstawie obiektywnych kryteriów, związanych ze stanowiskiem pracy.

  Tak, należy przestrzegać przepisów antydyskryminacyjnych, a także zasad ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak to robić poprawnie.

  Tak, weryfikacja tych informacji musi odbywać się z poszanowaniem prywatności kandydata i zgodnie z RODO.

  Wymagane dokumenty mogą obejmować CV, list motywacyjny, świadectwa pracy, kopie dyplomów, zaświadczenia o niekaralności – w zależności od stanowiska.

  Rozmiar grupy zależy od specyfiki szkolenia, ale zazwyczaj nie przekracza 20 osób, aby zapewnić wysoką jakość interakcji i indywidualnego podejścia.

  Przepisy dotyczące umów o pracę są szczegółowo opisane w Kodeksie Pracy, który określa m.in. rodzaje umów, ich minimalną treść oraz zasady rozwiązywania. Umowy cywilnoprawne są regulowane przez Kodeks cywilny i inne specjalistyczne ustawy.

  Tak, Kodeks Pracy precyzuje maksymalną normę czasu pracy, zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, a także wymogi dotyczące okresów odpoczynku.

  Pracodawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, równego wynagradzania za pracę równą wartości, a także zasad dotyczących składników wynagrodzenia i jego wypłaty.
  profile-pic(20) (002)
  Ekspert

  Magdalena Bursa-Łapińska

  Radca prawny ds. prawa pracy

  Radcą prawny z kilkunastoletnim doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami. Specjalizujący się w prawie pracy, prawie gospodarczym i cywilnym.
  Przez wiele lat współpracowała z Sędziami Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zdobywając unikalne doświadczenie i zrozumienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Udzieliła setek konsultacji prawnych, reprezentowała tysiące klientów przed sądami, bierze aktywny udział w negocjacjach oraz mediacjach. Poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na cel klienta, w tym alternatywnych metody rozwiązywania sporów. Uznaje, że prawo ma za zadanie wspierać rozwój biznesu. Komunikacja z prawnikiem winna z kolei przebiegać w sposób płynny, zrozumiały i w przyjaznej atmosferze.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu