Offboarding: Sztuka pozytywnego rozstania

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów HR oraz menedżerów do profesjonalnego i empatycznego procesu offboardingu. Uczestnicy nauczą się, jak zarządzać odejściami pracowników w sposób, który zachowuje pozytywne relacje, wspiera reputację firmy jako pracodawcy oraz minimalizuje potencjalne negatywne skutki dla kultury organizacyjnej.

Agenda szkolenia:

 Wprowadzenie do offboardingu

 • Definicja i cele offboardingu
 • Znaczenie dobrze przeprowadzonego procesu offboardingu dla marki pracodawcy

Uczestnicy poznają definicję i cel offboardingu, w tym jak proces ten wpływa na doświadczenie pracownika i wizerunek firmy jako pracodawcy. Szkolenie zaczyna się od zaprezentowania najlepszych praktyk i omówienia, jak pozytywny offboarding może przyczynić się do tworzenia ambasadorów marki, nawet po zakończeniu współpracy.

Prawne aspekty zwolnień i odejść

 • Przegląd przepisów prawnych dotyczących zwolnień
 • Jak unikać pułapek prawnych przy rozwiązywaniu umów o pracę

Ten segment szczegółowo omawia prawne wymogi i obowiązki pracodawcy w kontekście zwolnień, w tym przegląd najnowszych przepisów pracy i kluczowych orzeczeń sądowych. Poruszane są również strategie unikania powszechnych błędów prawnych oraz przygotowanie uczestników do właściwego zarządzania dokumentacją związaną z rozwiązaniem umowy o pracę.

Komunikacja w procesie offboardingu

 • Efektywne metody komunikacji przy zwalnianiu pracowników
 • Przygotowanie i przekazywanie informacji o odejściu wewnątrz organizacji

Omówione zostaną techniki skutecznej komunikacji stosowane przy zwalnianiu pracowników, w tym jak informować o odejściu w sposób szanujący zarówno osobę odchodzącą, jak i zespół. Szkolenie podkreśla znaczenie jasnej i empatycznej komunikacji oraz przygotowania zespołu na zmiany.

Rola HR i menedżera w offboardingu

 • Zadania i odpowiedzialności HR oraz menedżera w procesie offboardingu
 • Budowanie planu offboardingu z uwzględnieniem różnych scenariuszy odejść

Uczestnicy dowiedzą się o roli i zadaniach, jakie HR i menedżerowie pełnią w procesie offboardingu, w tym o sposobach tworzenia efektywnych planów offboardingu dla różnych scenariuszy odejść. Segment obejmuje strategie planowania i zarządzania zmianą w organizacji.

Zarządzanie emocjami i konfliktem

 • Techniki radzenia sobie z emocjami własnymi i pracownika odchodzącego
 • Rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie ich eskalacji

Feedback odchodzącego pracownika

 • Metody zbierania konstruktywnego feedbacku od pracowników odchodzących: Jak efektywnie gromadzić i analizować opinie odchodzących pracowników, aby przyczyniały się one do rozwoju firmy.
 • Analiza i wykorzystanie zebranych informacji dla rozwoju organizacji: Wykorzystanie feedbacku do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrażania zmian w organizacji.

Procedury i dokumentacja offboardingu

 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej ze zwolnieniem: Przegląd wymaganych dokumentów i procedur, aby zapewnić legalność i kompletność procesu offboardingu.
 • Checklisty i procedury zapewniające kompletność procesu offboardingu: Utworzenie praktycznych list kontrolnych, które usprawnią proces offboardingu i pomogą uniknąć zaniedbań.

Opracowanie planu działania po odejściu pracownika

 • Przekazanie obowiązków i zasobów: Planowanie i zarządzanie procesem przekazywania zadań i odpowiedzialności odchodzącym pracownikom w sposób uporządkowany, aby zapewnić płynność operacji i minimalizować zakłócenia w pracy zespołu.
 • Działania mające na celu zapewnienie ciągłości pracy zespołu: Strategie zarządzania zmianą w zespole po odejściu pracownika, w tym komunikacja z zespołem, zarządzanie oczekiwaniami i wsparcie w adaptacji do nowej sytuacji.

Warsztaty: Tworzenie pozytywnego scenariusza offboardingu

 • Metody zbierania konstruktywnego feedbacku od pracowników odchodzących: Jak efektywnie gromadzić i analizować opinie odchodzących pracowników, aby przyczyniały się one do rozwoju firmy.
 • Analiza i wykorzystanie zebranych informacji dla rozwoju organizacji: Wykorzystanie feedbacku do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrażania zmian w organizacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • Nauka skutecznego i humanitarnego podejścia do procesu offboardingu.
 • Zdobycie wiedzy na temat prawnych aspektów zwolnień.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w trudnych sytuacjach.
 • Zrozumienie, jak zarządzanie procesem offboardingu wpływa na kulturę organizacyjną i reputację firmy.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów, dyskusji, interaktywnych warsztatów, ćwiczeń grupowych oraz studiów przypadków. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty procesu offboardingu, tak aby uczestnicy mogli nabyć i zastosować konkretną wiedzę w swoich organizacjach.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów HR, menedżerów, liderów zespołów oraz wszystkich osób zaangażowanych w procesy zarządzania zasobami ludzkimi, które chcą poprawić jakość procesów offboardingu w swoich organizacjach.

Czas trwania szkolenia:

Łączny czas trwania szkolenia to 14 godzin dydaktycznych, zwykle rozłożonych na dwa dni szkoleniowe, z możliwością dostosowania harmonogramu do potrzeb uczestników.

Trener prowadzący szkolenie:

Trenerem jest doświadczony konsultant HR z wieloletnią praktyką w projektowaniu i wdrażaniu procesów offboardingu, który posiada również głęboką wiedzę z zakresu prawa pracy i komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie offboarding: Efektywne zarządzanie procesem odejścia pracownika" stanowi kluczowy element w strategii zarządzania zasobami ludzkimi każdej organizacji. Jest to niezbędne szkolenie dla menedżerów, liderów zespołów oraz specjalistów HR, którzy pragną profesjonalnie i etycznie zarządzać procesem odejścia pracowników, minimalizując negatywne skutki dla obu stron oraz dla samej organizacji.

Szkolenie offboarding skupia się na zrozumieniu znaczenia i metod efektywnego zarządzania procesem offboardingu. Uczestnicy nauczą się, jak właściwie przeprowadzać procesy zwolnień, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, zgodnie z obowiązującym prawem pracy oraz najlepszymi praktykami. Szkolenie to podkreśla, jak ważna jest komunikacja, szacunek i uczciwość w trakcie całego procesu offboardingu.

Podczas szkolenia offboarding, uczestnicy będą zgłębiać różne aspekty procesu, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów, zarządzanie ostatnim dniem pracy, przekazywanie wiedzy i obowiązków oraz prowadzenie rozmów pożegnalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie emocjonalnych i psychologicznych aspektów procesu offboardingu, zarówno dla pracownika, jak i dla pozostałych członków zespołu.

Korzyści płynące ze szkolenia offboarding obejmują poprawę wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, minimalizację ryzyka prawnych i finansowych, a także wsparcie w utrzymaniu pozytywnych relacji z byłymi pracownikami. Skuteczny proces offboardingu pomaga również w zachowaniu zaufania i morale wśród pozostałych pracowników.

Metodyka szkolenia offboarding opiera się na praktycznych ćwiczeniach, studiach przypadków, dyskusjach oraz prezentacjach. Uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego zaangażowania i wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.

Podsumowując, szkolenie offboarding: Efektywne zarządzanie procesem odejścia pracownika to ważny element w procesie zarządzania personelem, który pozwala na godne i profesjonalne zakończenie współpracy z pracownikiem. Jest to niezbędne dla każdej organizacji, która pragnie budować i utrzymywać reputację odpowiedzialnego pracodawcy oraz efektywnie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem HR, czy menedżerem bezpośrednio odpowiedzialnym za offboarding, to szkolenie dostarczy Ci wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania tym procesem.

  Nasze szkolenie oferuje wgląd w najlepsze praktyki i może pomóc w stworzeniu lub ulepszeniu istniejącego procesu offboardingu w Twojej organizacji.

  Podczas szkolenia zajmiemy się typowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie emocjami, komunikacja, przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz utrzymanie pozytywnych relacji z odchodzącymi pracownikami.

  Podczas szkolenia zajmiemy się typowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie emocjami, komunikacja, przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz utrzymanie pozytywnych relacji z odchodzącymi pracownikami.

  Decyzja o zakupie szkolenia często zależy od potrzeb rozwojowych zespołu HR, bieżących praktyk offboardingu, budżetu na szkolenia oraz od zidentyfikowanych obszarów wymagających poprawy.

  Długość procesu offboardingu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak stanowisko pracownika czy przyczyny odejścia. Nasze szkolenie pomoże Ci optymalizować ten proces.

  Podczas szkolenia omówimy różne narzędzia i procedury, które można zastosować w procesie offboardingu, oraz pomożemy Ci wybrać te najbardziej efektywne dla Twojej organizacji.

  Czy chodzi o poprawę komunikacji, zmniejszenie negatywnego wpływu na zespół, czy rozwój procedur offboardingu - szkolenie dostarczy Ci strategii i technik niezbędnych do realizacji tych celów.
  profile-pic(20) (002)
  Ekspert

  Magdalena Bursa-Łapińska

  Radca prawny ds. prawa pracy

  Radcą prawny z kilkunastoletnim doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami. Specjalizujący się w prawie pracy, prawie gospodarczym i cywilnym.
  Przez wiele lat współpracowała z Sędziami Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zdobywając unikalne doświadczenie i zrozumienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Udzieliła setek konsultacji prawnych, reprezentowała tysiące klientów przed sądami, bierze aktywny udział w negocjacjach oraz mediacjach. Poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na cel klienta, w tym alternatywnych metody rozwiązywania sporów. Uznaje, że prawo ma za zadanie wspierać rozwój biznesu. Komunikacja z prawnikiem winna z kolei przebiegać w sposób płynny, zrozumiały i w przyjaznej atmosferze.

  Agnieszka-Szczepkowska
  Ekspert

  Agnieszka Szczepkowska

  Partner zarządzający ds. sprzedaży i budowania marki

  Ekspert ds. sprzedaży, budowania marki i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Deutsche Banku, opiekując się portfelem klientów biznesowych. Tworzyła i wdrażała programy szkoleniowe dla pracowników sprzedaży w londyńskiej sieci restauracyjnej. Wprowadzała strategie wizerunkowo-marketingowe dla brytyjskich i francuskich brandów branży finansowej i hotelarskiej oraz korporacji farmaceutycznej.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu