Szkolenia finansowe dla managerów i zarządów

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu rozwinięcie zaawansowanej wiedzy finansowej dla managerów i członków zarządów. Uczestnicy nauczą się analizować zaawansowane raporty finansowe, wykorzystywać narzędzia finansowe do strategicznego planowania i podejmowania decyzji, a także zrozumieć skomplikowane aspekty finansowania korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.

 

Agenda szkolenia:

Dzień 1:

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych

 • Głęboka analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Nauka interpretacji wskaźników finansowych i ich wpływu na strategie firmy.
 • Studia przypadków: analiza rocznych sprawozdań finansowych wiodących firm.

Zarządzanie kapitałem obrotowym

 • Techniki optymalizacji kapitału obrotowego, w tym zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami.
 • Case study: Przegląd i analiza strategii kapitału obrotowego w różnych branżach.

Strategie budżetowania i prognozowania finansowego

 • Zaawansowane metody budżetowania i prognozowania finansowego.
 • Wprowadzenie do budżetowania bazowego i prognozowania scenariuszowego.
 • Warsztaty: Tworzenie budżetu strategicznego i prognoz dla firmy.

Dzień 2:

Zarządzanie Ryzykiem Finansowym

 • Identyfikacja i zarządzanie różnymi typami ryzyka finansowego.
 • Zastosowanie instrumentów pochodnych i hedgingu w praktyce.
 • Analiza przypadków: strategie zarządzania ryzykiem w różnych warunkach rynkowych.

Finansowanie i decyzje inwestycyjne

 • Rozumienie struktury kapitału i kosztu kapitału.
 • Ocena i wybór projektów inwestycyjnych przy użyciu zaawansowanych metod oceny.
 • Dyskusja: Rola finansowania dłużnego i kapitałowego w rozwoju firmy.

Podsumowanie szkolenia i dyskusja

 • Podsumowanie kluczowych zagadnień szkolenia.
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń wśród uczestników.
 • Sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów korporacyjnych.
 • Umiejętność analizy i interpretacji skomplikowanych sprawozdań finansowych.
 • Zrozumienie wpływu decyzji finansowych na strategię i rozwój firmy.
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym i planowania strategicznego.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, warsztatów, studiów przypadków i dyskusji grupowych, zapewniając uczestnikom praktyczne doświadczenie i pogłębione zrozumienie zaawansowanych koncepcji finansowych.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Wypełnij formularz, napisz do nas!

  Skontaktuj się z nami:


   Szkolenie obejmuje zaawansowaną analizę sprawozdań finansowych, zarządzanie kapitałem obrotowym, strategie budżetowania i prognozowania finansowego, zarządzanie ryzykiem finansowym, finansowanie korporacyjne, decyzje inwestycyjne i zarządzanie wartością dla akcjonariuszy.

   Szkolenie jest dostępne zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, w zależności od preferencji i potrzeb uczestników.

   Daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia są ustalane indywidualnie w zależności od harmonogramu firmy organizującej oraz dostępności uczestników.

   Trenerem jest doświadczony ekspert finansowy z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu finansami w korporacjach oraz wykształceniem wyższym w dziedzinie finansów lub ekonomii.

   Tak, istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do specyficznych wymagań i potrzeb konkretnej firmy lub branży.

   Tak, istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do specyficznych wymagań i potrzeb konkretnej firmy lub branży.

   Do uczestnictwa w szkoleniu online wymagane jest stabilne połączenie internetowe, komputer z dostępem do mikrofonu i kamery.

   Tak, uczestnicy otrzymają certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i zdobyte umiejętności.

   Limit uczestników zależy od formy szkolenia i jest ustalany tak, aby zapewnić skuteczność i interaktywność sesji.

   Tak, szkolenie przewiduje czas na pytania, odpowiedzi i dyskusje, aby uczestnicy mogli w pełni korzystać z wiedzy ekspertów.

   Tak, firma organizująca szkolenie może udostępnić referencje od poprzednich uczestników na życzenie.

   Głównymi celami są rozwinięcie zaawansowanej wiedzy finansowej, umiejętność analizy finansowej dla podejmowania strategicznych decyzji i zrozumienie skomplikowanych aspektów finansowania korporacyjnego.

   Tak, szkolenie zawiera praktyczne studia przypadku i analizy rzeczywistych sytuacji biznesowych, co pozwala na lepsze zrozumienie i zastosowanie wiedzy w praktyce.
   Bartłomiej Garboliński Venture Navigator
   Ekspert

   Bartłomiej Garboliński

   Partner zarządzający ds. Finansów

   Wieloletnie doświadczenie w randze dyrektora finansowego, koordynatora działań kontrolingowych w różnych branżach. Modeluje przedsiębiorstwa przy pomocy zaawansowanych technologii analitycznych. Koordynuje projekty budżetowe, zarządzania płynnością oraz optymalizujące finanse w przedsiębiorstwach naszych klientów. W roli zewnętrznego dyrektora finansowego koordynuje prace dużych działów finansowo-kontrolingowych i usprawniając procesy finansowe. Uczestniczy i pomaga wdrażać zaawansowane rozwiązania BI.

   nasza ofertaNasza oferta

   Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

   Nasi Klienci

   Blog Venture Navigator

   Najnowsze na blogu