Finanse w biznesie dla niefinansistów

Cel Szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników, którzy nie mają specjalistycznego wykształcenia finansowego, z podstawowymi zagadnieniami finansowymi w biznesie. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na lepsze zrozumienie finansów firmy, co przyczyni się do podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Dzień 1: Podstawy finansów i rachunkowości

Wprowadzenie do finansów firmy

 • Podstawowe pojęcia finansowe
 • Jak czytać i interpretować sprawozdania finansowe

Zrozumienie bilansu

 • Kluczowe elementy bilansu: aktywa, pasywa, kapitał własny
 • Analiza przypadków bilansów rzeczywistych firm
 • Rachunek zysków i strat – co każdy menedżer powinien wiedzieć

Zrozumienie przychodów, kosztów i zysków

 • Przykłady i ćwiczenia praktyczne

 

Cash flow i zarządzanie płynnością finansową

Jak analizować przepływy pieniężne

 • Wpływ zarządzania płynnością na zdrowie finansowe firmy
 • Podstawy budżetowania i prognozowania finansowego

   

Dzień 2:     Finansowe analizy zarządcze:

Wskaźniki finansowe i ich zastosowanie w praktyce biznesowej

 • Najważniejsze wskaźniki finansowe i ich interpretacja
 • Studia przypadków z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Analiza finansowa w podejmowaniu decyzji

 •  Jak używać analizy finansowej do oceny projektów i inwestycji
 • Przykłady decyzji inwestycyjnych i ich analiza finansowa

Ryzyko finansowe i jego zarządzanie

 • Rodzaje ryzyka finansowego i metody ich minimalizacji
 • Przykłady zarządzania ryzykiem finansowym w biznesie

 Podsumowanie szkolenia i dyskusja

 • Podsumowanie kluczowych zagadnień szkolenia
 • Sesja pytań i odpowiedzi, wymiana doświadczeń

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy zyskają umiejętność zrozumienia i analizy kluczowych danych finansowych.
 • Poprawa kompetencji w zakresie oceny rentowności i płynności finansowej.
 • Lepsze zrozumienie wpływu decyzji operacyjnych na wyniki finansowe firmy.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez lepszą współpracę między działami.
 • Praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

Metodyka Szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, warsztatów praktycznych, analizy studiów przypadków oraz interaktywnych dyskusji, aby zapewnić uczestnikom kompleksowe zrozumienie finansów w kontekście biznesowym.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Wypełnij formularz, napisz do nas!

  Skontaktuj się z nami:


   W naszej ofercie znajduje się unikalne szkolenie z finansów, dedykowane specjalnie dla niefinansistów, kierowników działów, zarządów oraz pracowników pozostałych działów. Szkolenie to jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę finansową, konieczną do skutecznego zarządzania finansami w każdej firmie.

   Czym wyróżnia się nasze szkolenie z finansów?

   Dostosowanie do potrzeb niefinansistów:

   Nasze szkolenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby przekazać kluczowe kompetencje finansowe osobom, które na co dzień nie zajmują się finansami. Język szkolenia jest przystępny, a skomplikowane zagadnienia finansowe są przedstawiane w sposób zrozumiały i praktyczny.

   Zastosowanie praktyczne:

   Skupiamy się na praktycznych aspektach finansów, takich jak analiza rentowności, płynności oraz kluczowych danych zarządczych. Uczestnicy poznają realne narzędzia, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy.

   Interaktywny charakter szkolenia:

   Wykorzystujemy metody interaktywne, takie jak warsztaty i studia przypadków, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętywaniu wiedzy.

   Doświadczeni trenerzy / eksperci:

   Nasze szkolenie prowadzą doświadczeni eksperci z dziedziny finansów, którzy łączą teorię z praktyką biznesową.

   Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę finansową, pomagając zrozumieć kluczowe aspekty finansów firmy, co przyczynia się do lepszego podejmowania decyzji biznesowych.

   Tak, szkolenie jest idealne dla osób, które nie mają formalnego wykształcenia finansowego, ale chcą zrozumieć podstawy finansów w kontekście biznesowym.

   Szkolenie trwa dni i obejmuje tematy takie jak analiza bilansu, rachunek zysków i strat, cash flow, podstawy budżetowania, a także wskaźniki finansowe. W razie potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w jeden dzień.

   Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów z zakresu finansów i ekonomii, posiadających praktyczne doświadczenie w branży finansowej.

   Tak, szkolenie zawiera interaktywne elementy, w tym praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz dyskusje grupowe.

   Tak, prowadzący są dostępni do odpowiadania na indywidualne pytania i dyskusji podczas trwania szkolenia.

   Tak, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza nabyte umiejętności.

   Tak, istnieje możliwość dostosowania treści szkolenia do specyficznych potrzeb firmy na życzenie klienta.

   Tak, w szkoleniu wykorzystywane są studia przypadków, które uczestnicy mogą zastosować w swoich realiach biznesowych.

   Szkolenie jest idealne dla osób, które nie mają finansowego wykształcenia, ale w swojej pracy potrzebują umiejętności zarządzania finansami, takich jak kierownicy działów, członkowie zarządu oraz pracownicy innych działów.
   Bartłomiej Garboliński Venture Navigator
   Ekspert

   Bartłomiej Garboliński

   Partner zarządzający ds. Finansów

   Wieloletnie doświadczenie w randze dyrektora finansowego, koordynatora działań kontrolingowych w różnych branżach. Modeluje przedsiębiorstwa przy pomocy zaawansowanych technologii analitycznych. Koordynuje projekty budżetowe, zarządzania płynnością oraz optymalizujące finanse w przedsiębiorstwach naszych klientów. W roli zewnętrznego dyrektora finansowego koordynuje prace dużych działów finansowo-kontrolingowych i usprawniając procesy finansowe. Uczestniczy i pomaga wdrażać zaawansowane rozwiązania BI.

   nasza ofertaNasza oferta

   Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

   Nasi Klienci

   Blog Venture Navigator

   Najnowsze na blogu