Zasady prawne w rekrutacji: szkolenie z prawa pracy dla działów kadr i płac

Cel szkolenia z prawa pracy dla działów kadr i płac oraz HR:

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom gruntownej znajomości aspektów prawnych związanych z procesem rekrutacji. Uczestnicy nabędą wiedzę niezbędną do prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy w codziennej działalności kadrowej, zminimalizują ryzyko prawne dla organizacji oraz nauczą się, jak unikać pułapek prawnych przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Agenda szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia prawa pracy istotne dla rekrutacji
 • Omówienie kluczowych przepisów Kodeksu Pracy
 • Znaczenie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i ich różnice

Zakaz dyskryminacji i równość w zatrudnieniu

 • Regulacje dotyczące dyskryminacji w procesie rekrutacji
 • Praktyczne przykłady i wyroki sądowe

Ochrona danych osobowych w rekrutacji (GDPR)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

 • Formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę
 • Przegląd różnych typów wiz i pozwolenia na pobyt

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • Wymogi prawne dotyczące dokumentów rekrutacyjnych
 • Jak prawidłowo przechowywać i zabezpieczać dokumentację kadrową

Umowy cywilnoprawne versus umowy o pracę

 • Kiedy i jak stosować umowy cywilnoprawne
 • Ryzyka związane z niewłaściwym stosowaniem umów

Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa w kontekście rekrutacji

 • Obowiązki pracodawcy wobec kandydatów i nowo zatrudnionych
 • Wprowadzenie do BHP podczas rekrutacji

Warsztaty: Analiza przypadków z orzecznictwa

 • Studia przypadków oparte na realnych wyrokach sądowych
 • Dyskusja i analiza błędów oraz dobrych praktyk

Procedury wewnętrzne w rekrutacji a przepisy prawa pracy

 • Jak tworzyć procedury rekrutacyjne zgodne z prawem pracy
 • Przygotowanie organizacji na kontrolę inspekcji pracy

Panel dyskusyjny: Etyczne aspekty rekrutacji w świetle prawa pracy

 • Rola etyki w procesie rekrutacji
 • Jak prawo pracy wpływa na podejmowanie decyzji etycznych w HR

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie prawnych aspektów procesu rekrutacji.
 • Umiejętność identyfikacji i unikania potencjalnych naruszeń prawa pracy.
 • Praktyczna znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i ich zastosowanie w rekrutacji.
 • Zdolność do prawidłowego kształtowania dokumentacji pracowniczej i procedur związanych z zatrudnianiem.
 • Wiedza na temat zatrudniania cudzoziemców i związanych z tym wymogów formalno-prawnych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, warsztatów praktycznych, studiów przypadków oraz paneli dyskusyjnych. Znacząca część szkolenia będzie poświęcona analizie i interpretacji obowiązujących przepisów, wyroków sądowych oraz najlepszych praktyk.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów z działów HR, kadr, menedżerów odpowiedzialnych za zatrudnianie pracowników oraz dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy w kontekście rekrutacji.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa łącznie 17 godzin dydaktycznych, które mogą być rozłożone na dwa lub trzy dni, w zależności od preferencji organizatora i uczestników.

Trener prowadzący szkolenie to doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie pracy, który łączy praktykę zawodową z działalnością dydaktyczną, posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dla działów HR dużych korporacji oraz mniejszych przedsiębiorstw.

Szkolenie prawo pracy to kluczowe narzędzie dla każdego profesjonalisty HR, który chce być na bieżąco z aktualnymi wymogami prawnymi oraz najlepszymi praktykami w procesie zatrudniania. Szkolenie to zapewnia uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, niezbędną do efektywnego zarządzania procesami zatrudniania w organizacji. W ramach szkolenia prawo pracy, uczestnicy zdobywają umiejętności nie tylko w zakresie zatrudniania, ale również w zakresie unikania błędów prawnych oraz wykorzystania prawa pracy do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy.

Podczas szkolenia prawo pracy, uczestnicy poznają kluczowe aspekty prawne dotyczące zatrudniania pracowników, w tym wstęp do prawa pracy, jego znaczenie w procesie zatrudniania, a także przegląd aktualnych przepisów i orzecznictwa. Szkolenie prawo pracy obejmuje także omówienie prawnych aspektów employer branding, jak również zagadnienia dotyczące umów o pracę i innych form zatrudnienia z perspektywy prawnika.

Ważnym elementem szkolenia prawo pracy jest również zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników, co jest niezwykle istotne w świetle obowiązujących przepisów RODO. Szkolenie prawo pracy pomaga również uczestnikom w identyfikacji i przeciwdziałaniu dyskryminacji w procesie zatrudniania, co jest kluczowe dla zachowania równości i sprawiedliwości w miejscu pracy.

W ramach szkolenia prawo pracy, uczestnicy uczą się legalnych metod selekcji i oceny kandydatów, co jest ważne dla uniknięcia potencjalnych pułapek prawnych w procesie rekrutacji. Szkolenie prawo pracy obejmuje również zagadnienia związane z zgłoszeniami i formalnościami związanymi z zatrudnianiem, a także zarządzaniem ryzykiem prawnym w procesie zatrudnienia.

Metodyka szkolenia prawo pracy opiera się na interaktywnych metodach pracy, takich jak analiza case study, warsztaty praktyczne, dyskusje grupowe oraz prelekcje eksperckie. Szkolenie prawo pracy jest adresowane do pracowników działów HR, kadr, menedżerów ds. zatrudnienia oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacji i zatrudniania. Szkolenie prawo pracy prowadzone jest przez doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie pracy, co gwarantuje najwyższą jakość i praktyczne podejście do tematu.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji prawnych pracowników HR w obszarze prawa pracy, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka prawnych dla organizacji oraz poprawy jakości procesów rekrutacyjnych.

  Prowadzący to prawnik specjalizujący się w prawie pracy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie dla działów HR, wykładowca akademicki i autor publikacji z zakresu prawa pracy.

  Szkolenie trwa 17 godzin dydaktycznych, które mogą być rozłożone na dwa lub trzy dni, w zależności od potrzeb. Jeżeli istnieje potrzeba można zorganizować szkolenie jednodniowe.

  Tak, istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb firmy.

  Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie i zależy od liczby uczestników oraz ewentualnych dodatkowych usług.

  Aby zapewnić wysoką jakość szkolenia, zalecana maksymalna liczba uczestników to 20 osób.

  Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania działu HR, jednak szczegółowa znajomość prawa pracy nie jest wymagana.

  Szkolenie jest dostępne zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, w zależności od preferencji klienta.

  Opcja tłumaczenia może być dostępna na specjalne życzenie klienta, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów związanych z tłumaczeniem.

  Metody nauczania obejmują wykłady, analizę studiów przypadków, warsztaty, dyskusje grupowe oraz sesje Q&A.

  Tak, uczestnicy mogą przedstawić indywidualne przypadki, które zostaną omówione i przeanalizowane przez trenera.
  profile-pic(20) (002)
  Ekspert

  Magdalena Bursa-Łapińska

  Radca prawny ds. prawa pracy

  Radcą prawny z kilkunastoletnim doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami. Specjalizujący się w prawie pracy, prawie gospodarczym i cywilnym.
  Przez wiele lat współpracowała z Sędziami Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zdobywając unikalne doświadczenie i zrozumienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Udzieliła setek konsultacji prawnych, reprezentowała tysiące klientów przed sądami, bierze aktywny udział w negocjacjach oraz mediacjach. Poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na cel klienta, w tym alternatywnych metody rozwiązywania sporów. Uznaje, że prawo ma za zadanie wspierać rozwój biznesu. Komunikacja z prawnikiem winna z kolei przebiegać w sposób płynny, zrozumiały i w przyjaznej atmosferze.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu