Negocjacje

Adresaci szkolenia:

☑ Menedżerowie średniego i wyższego szczebla

☑ Negocjatorzy

☑ Doradcy

☑ Politycy

Cele szkolenia:

☑ Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia negocjacji

☑ Identyfikacja i radzenie sobie z wpływem i manipulacją

Program szkolenia:

☑ Specyfika procesu negocjacyjnego

☑ Charakterystyka drugiej strony w negocjacjach. Profilowanie i diagnoza potencjału negocjacyjnego. Rodzaje negocjatorów, negocjacji i sytuacji.

☑ Negocjacyjne cele i scenariusze

☑ Budowanie zespołu negocjacyjnego

☑ Planowanie i etapy procesu negocjacyjnego. Przygotowanie do skutecznego prowadzenia negocjacji.

☑ Identyfikowanie prawdziwych oczekiwań i żądań

☑ Przedstawianie stanowiska

☑ Przekonywanie

☑ Elastyczność i granice w negocjacjach

☑ Interesy negocjacyjne i budowanie przewagi

☑ Zadawanie pytań

☑ Różne sposoby komunikacji, prezentacji, prowadzenia rozmowy

☑ Aktywne słuchanie i operowanie głosem.

☑ Komunikacja niewerbalna czyli kontrolowanie niekontrolowalnego

☑ Ustępstwa

☑ Domykanie

☑ Zamknięcie i renegocjowanie.

☑ Socjotechniki, manipulacja, perswazja i wpływ w negocjacjach. Techniki i kontrtechniki.

☑ Deprecjonowanie i pozostawianie w strefie niepewności

☑ Iluzja kontroli

☑ Zarządzanie emocjami

☑ Strategie i techniki negocjacyjne w zależności od rodzaju negocjacji i na różnych etapach

☑ Różnice kulturowe a negocjacje

☑ Różnice lingwistyczne w negocjacjach

☑ Budowanie zaufania i relacji w negocjacjach

☑ Nie zawsze win-win

☑ Trudne sytuacje oraz pułapki i wychodzenie z nich. Błędy w negocjacjach. Paradygmaty, postawy, przekonania, mity.

☑ Konteksty negocjacyjne i budowanie autorytetu

☑ Kondycja fizyczna i umysłowa.

☑ Negocjacje wielostronne.

Korzyści ze szkolenia:

Specyfika procesu negocjacyjnego: Zrozumiesz kluczowe elementy procesu negocjacyjnego i nauczysz się jak je wykorzystać.

Charakterystyka drugiej strony w negocjacjach: Profilowanie i diagnoza potencjału negocjacyjnego. Poznasz różne rodzaje negocjatorów, negocjacji i sytuacji.

Negocjacyjne cele i scenariusze: Opracujesz skuteczne cele negocjacyjne i przygotujesz się do różnych scenariuszy.

Budowanie zespołu negocjacyjnego: Dowiesz się, jak skutecznie zbudować zespół negocjacyjny i wykorzystać jego potencjał.

Planowanie i etapy procesu negocjacyjnego: Przygotowanie do skutecznego prowadzenia negocjacji, identyfikacja prawdziwych oczekiwań i żądań.

Przedstawianie stanowiska: Opanowanie technik prezentacji własnego stanowiska i przekonywania.

Elastyczność i granice w negocjacjach: Zdobycie umiejętności elastycznego podejścia do negocjacji i określenia granic.

Interesy negocjacyjne i budowanie przewagi: Pozyskanie umiejętności budowania przewagi poprzez identyfikację interesów negocjacyjnych.

Zadawanie pytań: Nauka skutecznego zadawania pytań w trakcie negocjacji.Różne sposoby komunikacji, prezentacji, prowadzenia rozmowy: Opanowanie różnych technik komunikacji w kontekście negocjacyjnym.

Aktywne słuchanie i operowanie głosem: Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania i wykorzystywania głosu w negocjacjach.

Ustępstwa i domykanie: Zdobycie wiedzy na temat skutecznego ustępowania i domykania negocjacji.

Zamknięcie i renegocjowanie: Nauka efektywnego zamykania negocjacji oraz umiejętność renegocjacji umów.

Socjotechniki, manipulacja, perswazja i wpływ w negocjacjach: Pozyskanie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania technikom manipulacyjnym.

Zarządzanie emocjami: Opanowanie technik zarządzania emocjami w trakcie negocjacji.

Strategie i techniki negocjacyjne: Zdobycie wiedzy na temat różnych strategii i technik negocjacyjnych stosowanych na różnych etapach negocjacji.

Różnice kulturowe a negocjacje: Zrozumienie wpływu różnic kulturowych na proces negocjacyjny.

Różnice lingwistyczne w negocjacjach: Nauka radzenia sobie z różnicami lingwistycznymi w kontekście negocjacyjnym.

Budowanie zaufania i relacji w negocjacjach: Pozyskanie umiejętności budowania trwałych relacji w trakcie negocjacji.

Nie zawsze win-win: Zrozumienie, że nie zawsze możliwe jest osiągnięcie porozumienia typu win-win.

Trudne sytuacje oraz pułapki i wychodzenie z nich: Nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i unikanie pułapek negocjacyjnych.

Błędy w negocjacjach: Analiza błędów popełnianych w trakcie negocjacji i nauka unikania ich.

Paradygmaty, postawy, przekonania, mity: Zrozumienie wpływu paradygmatów, postaw, przekonań i mitów na negocjacje.

Konteksty negocjacyjne i budowanie autorytetu: Zdobycie umiejętności budowania autorytetu w kontekście różnych sytuacji negocjacyjnych.

Kondycja fizyczna i umysłowa: Zrozumienie wpływu kondycji fizycznej i umysłowej na skuteczność negocjatora.

Negocjacje wielostronne: Nauka negocjacji w sytuacjach, gdzie uczestniczy wielu negocjatorów.

Wypełnij formularz

Poproś o ofertę szkolenia


  Zbigniew Brzeziński
  Ekspert

  Zbigniew Brzeziński

  Change & interim manager, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa, fuzje i przejęcia, negocjator

  Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie zdobył, zarządzając między innymi organizacjami liczącymi kilkanaście tysięcy ludzi w różnych branżach oraz globalnych firmach doradczych. Od przeszło 25 lat zajmuje się także pozyskiwaniem i analizą informacji, analizą ryzyk i negocjacjami. Doradza administracji rządowej, wojsku i organizacjom (właścicielom, zarządom) planującym ekspansję lub działającym na rynkach podwyższonego ryzyka. Koncentruje się głównie na opracowywaniu i implementacji strategii, zarządzaniu zmianą, głębokich restrukturyzacjach oraz fuzjach i przejęciach. Przeprowadza szkolenia w obszarach: zarządzanie, przywództwo, efektywność, komunikacja, interkulturowe, sytuacje kryzysowe, ryzyko, procedury bezpieczeństwa, pozyskiwanie i analiza informacji oraz bezpieczeństwo operacji.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu