Audyty bezpieczeństwa

Które obszary Twojej działalności są szczególnie newralgiczne? W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym i technologicznym zagwarantowanie bezpieczeństwa firmowych zasobów i procesów jest kluczowe dla zachowania stabilności oraz uniknięcia potencjalnych zagrożeń. Venture Navigator specjalizuje się w przeprowadzaniu analizy bezpieczeństwa w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw. Skupiamy się szczególnie na tych niebezpiecznych obszarach, takich jak IT ze szczególnym akcentem położonym na cyberbezpieczeństwo, obszar ubezpieczeń, BHP oraz prawo.

Nasze raporty z analizy bezpieczeństwa mają na celu uświadomienie zarządowi i właścicielom firm niebezpiecznych obszarów oraz potencjalnych zagrożeń. Skupiamy się na identyfikacji problemów i dostarczaniu konkretnych planów działania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka.

Analiza obszaru ubezpieczeń

Analiza obszaru IT (cybersecurity, infrastruktura IT)

Analiza obszaru prawa

Analiza obszaru BHP

"W biznesie nieuchronnie pojawiają się trudności i ryzyko. Sztuką jest zarządzanie nimi."

Richard Branson

Pozwól naszym ekspertom poznać słabe strony bezpieczeństwa Twojego biznesu, byś mógł te obszary zabezpieczyć. Skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy, telefon lub maila. 

Tak, jesteśmy partnerem w procesie wdrażania rekomendacji, pomagając w dostosowaniu firmowych praktyk do najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Tak, nasze rekomendacje są dostosowane do indywidualnych potrzeb, ryzyka i specyfiki każdej firmy.

Cele raportów to uświadomienie zarządowi i właścicielom firm niebezpiecznych obszarów oraz zagrożeń, a także dostarczenie konkretnych planów działania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa.

Nasi eksperci oceniają zabezpieczenia systemów informatycznych, infrastruktury IT oraz ryzyka związane z cyberatakami, po czym proponują rozwiązania chroniące przed zagrożeniami.

Analiza ubezpieczeń skupia się na ocenie polis ubezpieczeniowych, ich adekwatności wobec ryzyk oraz doradztwie w dostosowaniu ubezpieczeń do aktualnych potrzeb firmy.

Analiza BHP skupia się na ocenie stanu zabezpieczeń pracowników oraz procedur bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka wypadków i stworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

Analiza prawa koncentruje się na zgodności firmy z przepisami prawnymi oraz ryzyku związanym z potencjalnymi naruszeniami. Oferujemy rekomendacje dotyczące zmian w celu uniknięcia problemów prawnych.
Napisz do nas!

Szybki kontakt


    nasza ofertaNasza oferta

    Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

    Nasi Klienci

    Blog Venture Navigator

    Najnowsze na blogu