Co to jest BI czyli trochę o technologiach analitycznych | blog Venture Navigator

W ostatnim czasie zaawansowane technologie analityczne takie jak business intelligence coraz częściej pukają do drzwi klientów z małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się temu, z czego wynika popularność business intelligence i co dla firmy może oznaczać wdrożenie takich technologii.

Skąd to zwiększone zainteresowanie zaawansowanymi technologiami analitycznymi?

Wynika ono z faktu, że ilość danych i dostępnych systemów przerosła oczekiwania firm. Z drugiej strony koszty wdrożenia zaawansowanych narzędzi analitycznych znacząco spadły. Rozwiązania dedykowane pierwotnie korporacjom dziś są dostępne za kilkanaście tysięcy złotych. Dodatkowo, rośnie świadomość managementu z korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązań business intelligence.

Podobną tendencję obserwujemy wśród naszych obecnych i potencjalnych klientów. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązania analityczne, które sprawdzały się w ostatnim okresie,  odchodzą do lamusa. Możliwości obliczeniowe Excela w pewnym momencie się kończą, a integracja danych z różnych systemów staje się na tyle czaso- i kosztochłonna, że firmy bezustannie zwiększają zatrudnienie w obszarze finansów i kontrolingu. Jednocześnie dają specjalistom o wysokich kwalifikacjach stosunkowo prostą pracę polegającą na obróbce danych, zamiast ukierunkować ich na bardziej strategiczne działania optymalizacyjne.

I tu właśnie wkracza business intelligence.

Czym jest business intelligence?

BI to narzędzia integrujące infrastrukturę danych. Na obszar danych w firmie składają się często liczne systemy zarządcze, takie jak:

 • systemy operacyjne (również ERP),
 • systemy i aplikacje CRM,
 • systemy bankowe,
 • systemy księgowe,
 • analityka marketingowa.

Tymczasem, rozwiązania, których zadaniem było zbieranie danych, rozrosły się do olbrzymich rozmiarów. Bazy danych liczą dziś dziesiątki terabajtów, systemy nie są ze sobą spójne (np. różnią się nazwami w różnych systemach), przez co dane nie są jednolite.  

Podstawowym zadaniem wdrożenia systemu business intelligence jest właśnie uporządkowanie struktury danych. Zazwyczaj od tego zaczyna się proces wdrożeniowy poprzedzony analizą. Jest to tzw. proces ETL (Extract-Transform-Load), którego zadaniem jest zintegrowanie i uporządkowanie danych z różnych systemów – mapowanie, usuwanie duplikatów, itp..

Pojęcie business intelligence jest łączone z pojęciem “hurtownia danych” – tu gromadzone są wszystkie zapisy pochodzące z różnych źródeł.

Zadania, które są stawiane systemom business intelligence to:

 • gromadzenie danych,
 • zarządzanie danymi,
 • przetwarzanie danych,
 • analiza danych i wyliczanie KPI – czyli kluczowych wskaźników efektywności działania przedsiębiorstwa,
 • tworzenie modeli predykcyjnych i stawianie hipotez  na podstawie aktualnych danych.wizualizacja danych przy pomocy dashboardów (pulpitów) managerskich.

Popularnym narzędziem, które coraz częściej pojawia się w naszych firmach, jest Power BI firmy Microsoft. Jest to najczęściej usługa oparta o model SaaS, która zrewolucjonizowała rynek rozwiązań business intelligence, czyniąc je tańszymi we wdrożeniu i utrzymaniu infrastruktury.      

Co zyskujemy dzięki rozwiązaniom business intelligence?

Korzyści dla firmy jest wiele:

 • Porządkujemy dane. W trakcie wdrożenia często okazuje się,   że część danych, a przez to wniosków wyciąganych z analiz, była do tej pory błędna.
 • Przyspieszamy proces decyzyjny w firmie oraz usprawniamy pracę managerów.
 • Zyskujemy łatwy dostęp do raportów i możliwość odświeżania ich w czasie rzeczywistym.
 • Wspomagamy procesy decyzyjne w firmie. Analiza danych kosztowych odbywa się w czasie rzeczywistym, a nie w oczekiwaniu na raporty księgowe oparte o zaksięgowane dokumenty.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa staje się bardziej przejrzyste.
 • Generujemy oszczędności związane z multiplikacją stanowisk służących jedynie wprowadzaniu danych do raportów.
 • Ogólnie usprawniamy procesy w firmie.
 • Wdrażamy modele wczesnego ostrzegania w biznesie.
 • Dokonujemy pogłębionej, wielowymiarowej analizy rentowności, na przykład  wpływu akcji promocyjnych ograniczających sezonowość sprzedaży.
 • Możemy lepiej dystrybuować informacje w firmie poprzez dostosowanie pulpitów danych do potrzeb wybranych osób.

Szukasz podobnych korzyści dla swojej firmy?

Jeżeli chcesz dostosować swoją organizację do potrzeb rynku i wdrożyć nowoczesne narzędzia do analizy danych, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Które rozwiązania są dla Ciebie optymalne? Nasi eksperci udzielą Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Wypełnij formularz, napisz do nas!

Skontaktuj się z nami:


  Wdrożenie BI w firmie – jakie korzyści przynosi zastosowanie tej metody?

  W dzisiejszych czasach analiza danych odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Obecnie istnieją liczne narzędzia do zbierania i analizowania danych, które pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Jednym z takich narzędzi jest Business Intelligence (BI), której wdrożenie w firmie może przynieść wiele korzyści.

  Co to jest Business Intelligence (BI)?

  Business Intelligence to zbiór narzędzi, metod i technologii służących do analizowania danych biznesowych w celu podejmowania lepszych decyzji. BI umożliwia firmom łatwiejsze zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych, co pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.

  Korzyści wdrożenia Business Intelligence w firmie

  Wdrożenie Business Intelligence w firmie przynosi wiele korzyści, w tym:

  Lepsze zrozumienie danych biznesowych

  BI pozwala firmom na łatwiejsze zrozumienie danych biznesowych i ich interpretację. Dzięki temu firma może lepiej zrozumieć swoje trendy i problemy biznesowe oraz podejmować lepsze decyzje.

  Ulepszona analiza ryzyka i szans biznesowych

  BI umożliwia firmie analizowanie ryzyka i szans biznesowych, co pozwala na lepsze podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, wyborów marketingowych i działań sprzedażowych.

  Skuteczniejsza kontrola kosztów

  BI pozwala firmie na lepszą kontrolę kosztów, dzięki czemu firma może lepiej zarządzać swoimi wydatkami i ograniczyć straty finansowe.

  Lepsze zrozumienie potrzeb klientów

  BI umożliwia firmie łatwiejsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie swojej oferty do ich wymagań. Dzięki temu firma może lepiej konkurować na rynku i zwiększyć swoje zyski.

  Większa skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych

  BI pozwala firmie na lepsze zrozumienie rynku i preferencji klientów, co pozwala na bardziej skuteczne działania marketingowe i sprzedażowe.

  Jak wdrożyć Business Intelligence w firmie?

  Wdrożenie Business Intelligence w firmie wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania. Najpierw należy zidentyfikować cele i potrzeby firmy, a następnie wybrać odpowiednie narzędzia i technologie do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych.

  Nasza firma zawsze szuka sposobów na poprawę swojego biznesu i przyspieszenie rozwoju. Jednym z kluczowych elementów, który może pomóc nam w osiągnięciu tych celów, jest wdrożenie systemu Business Intelligence (BI).

  Business Intelligence to pojęcie, które odnosi się do zbierania, analizowania i prezentowania danych biznesowych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Dzięki temu systemowi możemy uzyskać wgląd w kluczowe wskaźniki biznesowe, takie jak przychody, koszty, marginesy, czy też trend sprzedaży.

  Wdrożenie Business Intelligence może być bardzo skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i technicznej. W tym artykule chcemy przedstawić kroki, które należy podjąć, aby wdrożenie BI w firmie przebiegło pomyślnie.

  Określenie potrzeb i celów biznesowych

  Pierwszym krokiem do wdrożenia BI w firmie jest określenie celów biznesowych, jakie chcemy osiągnąć dzięki temu systemowi. Należy odpowiedzieć na pytania, jakie kluczowe wskaźniki biznesowe chcemy monitorować, jakie analizy chcemy przeprowadzać i jakie informacje chcemy uzyskać. Dopiero po określeniu tych celów możemy przejść do kolejnego kroku.

  Wybór odpowiedniego systemu BI

  Przed rozpoczęciem wdrożenia BI w firmie warto dokładnie przeanalizować potrzeby i cele biznesowe, które chcemy osiągnąć dzięki temu rozwiązaniu. W tym celu należy przeprowadzić szczegółową analizę procesów biznesowych, aby określić, jakie dane są potrzebne do podejmowania decyzji oraz w jakiej formie powinny być one prezentowane.

  Wybór odpowiedniego oprogramowania BI jest kluczowy dla skutecznego wdrożenia tego rozwiązania w firmie. Na rynku dostępne są różne narzędzia BI, o różnych funkcjonalnościach i cenach. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych firmy warto wybrać takie narzędzie, które najlepiej odpowiada wymaganiom biznesowym i budżetowi.

  Przy wyborze oprogramowania BI należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, takich jak:

  • Funkcjonalność – czy narzędzie oferuje wszystkie potrzebne funkcje, takie jak raportowanie, analizy, prognozowanie czy wizualizacje danych?
  • Skalowalność – czy narzędzie można łatwo dostosować do rosnących potrzeb i wymagań firmy?
  • Integracja – czy narzędzie można łatwo zintegrować z innymi systemami, takimi jak ERP czy CRM?
  • Bezpieczeństwo – czy narzędzie oferuje odpowiednie funkcje bezpieczeństwa danych, takie jak autoryzacja, uwierzytelnianie czy szyfrowanie?
  • Dostępność – czy narzędzie jest dostępne na różnych platformach, takich jak desktop, mobile czy web?
  • Cena – czy narzędzie jest w odpowiedniej cenie, biorąc pod uwagę jego funkcjonalność i wartość biznesową?
   Po dokładnej analizie wymagań i opcji na rynku warto wybrać narzędzie BI, które najlepiej odpowiada potrzebom biznesowym firmy.

  Przygotowanie danych

  Aby system BI działał prawidłowo, potrzebne są mu odpowiednio przygotowane dane. Warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą nam w przygotowaniu danych i zintegrowaniu ich z systemem BI. Ważne jest również, abyśmy mieli pewność, że dane, które są wprowadzane do systemu, są dokładne i aktualne.

  Wdrożenie i szkolenie

  Po wyborze odpowiedniego systemu i przygotowaniu danych możemy przystąpić do fazy wdrożenia. Warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą nam w tej fazie projektu. Ważne jest również, aby przeprowadzić szkolenia dla pracowników, którzy będą korzystać z systemu BI. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszyscy użytkownicy w pełni wykorzystają potencjał systemu.

  Monitorowanie i rozwój systemów Business Intelligence

  Po pomyślnym wdrożeniu BI w firmie nie należy zapominać o monitorowaniu i ciągłym rozwoju tego rozwiązania. Istotne jest, aby regularnie sprawdzać skuteczność wdrożenia i dostosowywać narzędzie do zmieniających się potrzeb biznesowych.

  Monitorowanie i raportowanie wyników

  Aby monitorować skuteczność wdrożenia BI, warto regularnie analizować wyniki i tworzyć raporty dotyczące wykorzystania narzędzia. Dzięki temu można określić, jakie korzyści przynosi BI dla firmy i czy osiągane są cele biznesowe.

  Należy również monitorować jakość danych, które są wykorzystywane w BI. W razie potrzeby należy wdrożyć odpowiednie procedury zapewniające ich poprawność i kompletność.

  Rozwój i dostosowywanie narzędzia do potrzeb biznesowych

  Wraz z rozwojem firmy i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi, warto dostosowywać narzędzie BI do nowych wymagań. W tym celu można rozszerzać funkcjonalność narzędzia, dodawać nowe raporty czy wizualizacje, a także integrować BI z innymi systemami.

  Dzięki ciągłemu rozwojowi narzędzia BI można zwiększać jego wartość biznesową i umacniać konkurencyjność firmy.

  Business Inteligence jako korzyść dla wielu przedsiębiorstw

  Wdrożenie Business Intelligence w firmie to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści biznesowych. Jednak, aby osiągnąć sukces wdrożenia, należy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb i celów biznesowych, wybrać odpowiednie narzędzie BI, a także monitorować i ciągle rozwijać to rozwiązanie.

  Dzięki odpowiedniej implementacji i wykorzystaniu BI, firma może zwiększyć efektywność biznesową, zwiększyć zyski i umocnić swoją pozycję na rynku.