Fuzje i przejęcia - M&A

Nasi eksperci wspierają cały proces transakcyjny sprzedaży firmy. Jesteśmy w stanie pomóc przygotować się do transakcji, przeprowadzić due diligence, koordynować wsparcie ze strony doradców podatkowych, prawników czy ekspertów od wycen. Nasi eksperci posiadają też doświadczenie w zarządzaniu zmianą również wynikających z procesów sprzedażowych.

Nigdy nie inwestuj w biznes, którego nie rozumiesz.

Warren Buffett

Kluczowym elementem udanego procesu M&A jest wybór właściwego doradcy. Profesjonalny doradca M&A może pomóc firmie w każdym etapie, od analizy ryzyka po finalizację transakcji. Idealnie dopasowany doradca powinien posiadać doświadczenie w danej branży oraz umiejętność dostosowania strategii do indywidualnych potrzeb firmy.

Eksperci Venture Navigator pomagają firmom uwolnić ich pełny potencjał. Dzięki swojej wiedzy są w stanie przeprowadzić firmy przez proces przygotowania do sprzedaży. Pomagają usprawnić procesy, zidentyfikować obszary do poprawy i stworzyć strategie, które zwiększą wartość firmy, zanim oferta sprzedaży zostanie wprowadzona na rynek. Dzięki tej strategii firmy mogą maksymalizować swoje zyski i uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji przy sprzedaży firmy.

Planujesz sprzedać lub zakupić firmę? Umów się na bezpłatną konsultację, byśmy dowiedzieli się jak możemy Ci w tym pomóc. Zadzwoń, napisz na adres finanse@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Fuzje i przejęcia to procesy, w których dwie lub więcej firm decydują się na połączenie swoich zasobów i działalności w celu tworzenia nowej jednostki, lub wchłonięcia jednej firmy przez drugą. Fuzje dotyczą raczej równych partnerów, podczas gdy przejęcia polegają na tym, że jedna firma staje się dominującym właścicielem drugiej. Fuzje i przejęcia mogą przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwiają skonsolidowanie zasobów, co prowadzi do efektywniejszego zarządzania i niższych kosztów produkcji. Po drugie, połączenie firm może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i zwiększenia udziału w rynku. Ponadto firmy mogą wzajemnie się uzupełniać pod względem kompetencji i produktów, co prowadzi do zwiększonej innowacyjności.

Wspieramy naszych klientów na każdym z etapów sprzedaży: - Przygotowanie dokumentacji: Pierwszym krokiem w bezpiecznym procesie sprzedaży firmy jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji zawierającej wszystkie kluczowe dokumenty dotyczące firmy, takie jak umowy, statuty, certyfikaty, patenty, listę aktywów i pasywów, historię finansową, umowy z klientami i dostawcami i wiele innych. - Ocena wartości firmy: Przed przystąpieniem do sprzedaży firmy oceniamy jej wartość. Tworzymy zespół inwestycyjny w skład którego wchodzą najczęściej: biegły rewident, prawnicy, doradcy podatkowi oraz specjalista od wyceny przedsiębiorstw. Ocena wartości firmy, jeśli jest dokładna i obiektywna pomoże uniknąć problemów w trakcie negocjacji i umożliwi określenie adekwatnej ceny sprzedaży. - Przygotowanie prezentacji inwestycyjnej: Zachowanie poufności Bezpieczeństwo procesu sprzedaży firmy wymaga zachowania poufności. Wszystkie osoby zaangażowane w transakcję, w tym pracownicy, dostawcy i kontrahenci, są świadomi i przestrzegają zasad poufności. Nadzorujemy proces podpisania umowy poufności (NDA) z potencjalnymi nabywcami, aby chronić informacje wrażliwe dotyczące firmy. - Przeprowadzenie due diligence: Przed finalizacją sprzedaży firmy, potencjalny nabywca powinien przeprowadzić szczegółową analizę (due diligence). Obejmuje to dogłębne zbadanie finansów, działań operacyjnych, kontraktów, praw własności intelektualnej i innych aspektów firmy. Dostarczenie rzetelnych i kompletnych informacji w trakcie due diligence pomoże zyskać zaufanie nabywcy i przyspieszyć proces sprzedaży. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę stanu rzeczy przed tym jak potencjalny inwestor zainicjuje proces due diligence by ograniczyć potencjalne nieścisłości. Wybór i analiza inwestora: Nasi eksperci od analiz rynkowych przy pomocy dostępnych narzędzi i przy współpracy z wywiadowniami gospodarczymi są w stanie ograniczyć ryzyko związane z procesem sprzedaży poprzez weryfikację inwestorów.

Negocjacje to kluczowy moment, w którym firmy ustalają warunki finalnej umowy. Należy omówić wiele aspektów, takich jak cena, płatności, terminy i warunki przejścia własności. Wartość doświadczonego doradcy M&A w tym etapie nie może być przeceniona, ponieważ może wpłynąć na osiągnięcie korzystnych wyników.

Po zakończeniu samej transakcji nadchodzi etap integracji. Firma przejmująca musi dokładnie zaplanować proces łączenia działalności, kultury organizacyjnej oraz struktur zarządzania. Prawidłowo przeprowadzona integracja ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości operacyjnej i osiągnięcia zakładanych korzyści. Również w tym etapie eksperci Venture Navigator służą swoim doświadczeniem.

Mimo potencjalnych korzyści, fuzje i przejęcia niosą za sobą pewne ryzyko. Niewłaściwie przeprowadzony proces może prowadzić do utraty wartości, konfliktów wewnętrznych oraz problemów z integracją. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć ryzyka i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Najczęstsze błędy w procesie fuzji i przejęć to brak planu integracji, niedocenienie ryzyka, nieuwzględnienie różnic w kulturze organizacyjnej dwóch podmiotów oraz niejasne warunki transakcji.

- Jak długo istnieje firma? - Jakie są główne produkty lub usługi, które oferuje firma? - Jakie są jej najważniejsze atuty względem konkurencji? - Czy firma ma jakieś patenty lub zgody? Czy prawa do rozwiązań należą rzeczywiście do firmy? - Jakie są główne rynki zbytu firmy? - Jakie są kluczowe źródła dochodu firmy? - Jakie są główne kanały dystrybucji firmy i czy firma ma bezpośredni wpływ na nie? - Jakie są jej najważniejsze kontrakty lub umowy? - Jakie są jej najważniejsze relacje z klientami? - Czy firma ma jakieś ograniczenia związane z zatrudnianiem lub zarządzaniem? - Jakie są jej zasoby ludzkie i wiedza techniczna? - Jakie są jej najważniejsze wyzwania, które stoją przed nią? - Jak długo jest właścicielem obecny właściciel? Nasi eksperci pomogą Ci w uzyskaniu odpowiedzi na kolejne pytania, które pojawią się, gdy zdecydujesz się na sprzedaż swojej firmy, oto niektóre z nich: 1. Jak zweryfikować kupca firmy? 2. Jak przeprowadzać pełen proces sprzedaży? 3. Jakie najczęściej popełnia się błędy przy sprzedaży przedsiębiorstwa? 4. Ile trwa przeciętnie proces sprzedaży firmy? 5. Który moment jest najlepszy na sprzedaż firmy? 6. Jakie scenariusze sprzedaży firmy występują? 7. Kto może zabezpieczyć całą transakcję? 8. Jak wyceniać wartości niematerialne i prawne? 9. Jakich ekspertów potrzebuję przy sprzedaży firmy? 10. Co uniemożliwia przeprowadzenie transakcji.
Napisz do nas!

Szybki kontakt


    nasza ofertaNasza oferta

    Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

    Nasi Klienci

    Blog Venture Navigator

    Najnowsze na blogu