Gdzie jest wartość firmy | blog Venture Navigator

Największe trudności sprawiają najprostsze pytania, no bo czym jest wartość firmy? Gdzie szukać wartości firmy? W trakcie analiz zadajemy to pytanie właścicielom, zarządom firm i… czekamy, na odpowiedz wychodzącą poza finanse – wielkość przychodów, ilość klientów, zysk netto, wartość środków trwałych – to wiemy, ale co dalej powoduje, że wartość firmy rośnie?

 

Przedstawiamy nasz subiektywny ranking odpowiedzi, których najczęściej brakuje:

Procesy – dojrzałość procesowa – firmy często nie dostrzegają, że ich know-how jest związany ze świadomością procesów i stałą pracą nad ich optymalizacją. Konkurencja nie widzi procesów, ale zastanawia się jak oni to robią, że uzyskują takie wyniki. Zdecydowanie w ostatnim czasie w przypadku procesów, kluczowy staje się aspekt, w jakim wymiarze firma automatyzuje procesy i jaki ma plan na przyszłą automatyzację. 

Kadra – dopasowanie do organizacji, niski poziom rotacji kluczowych pracowników, szybka adaptacja nowozatrudnionych, kwalifikacje, ścieżki rozwoju – wszystko, co łączy się z szeroko rozumianym HR.

Baza danych – zaskakujące jak mało firm widzi wartość w swojej bazie danych. Dwa czynniki świadczą szczególnie o tym – poziom zabezpieczenia bazy (procedury backupowe i zabezpieczenia na atak zewnętrzny) oraz aktualizacja jej struktury pozyskiwanie i archiwizowanie nowych informacji do przyszłych analiz. Idealnym przykładem są systemy CRM – skonfigurowane informacje przy wdrażaniu CRMu przez lata nie pozostają zaktualizowane o cykl życia klientów o ich kolejne zachowania o nowe kanały pozyskiwania etc.  

Skuteczne nowoczesne narzędzia zarządcze – systemy ERP, systemy BI. Co z tego, że firma ma wdrożony system ERP jeśli nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania, jak szybko uzyskujemy odpowiedzi, jak skutecznie podejmujemy decyzje na bazie danych i jak monitorujemy czy zmiany przekładają się na wyniki. Jak inwestujemy w rozwój systemów i jak sprawnie potrafimy wdrażać usprawnienia?

Wartość marketingowa firmy – jak szybko firma jest w stanie dotrzeć do swoich klientów oraz zdobyć nowych. Szeroko rozumiany marketing uznawany jest najczęściej jako koszt, ale gdzie marketing może być inwestycją, jak można mierzyć tę inwestycję? Jaką wartość może mieć nawet odpowiednio wypozycjonowana strona www?  Jaka jest rozpoznawalność marki oraz jej reputacja?

Dojrzałość organizacyjna, sprawczość  – jak szybko i efektywnie zespół jest w stanie reagować na zmiany, jak konsekwentnie planuje i wdraża plany?   

Relacje z klientami

Kluczowe w ocenie wartości firmy pozostaje pytanie dlaczego ktoś kupuje firmę. Możliwe, że dla kupca kluczowe będą właśnie wszystkie inne aspekty niż przychód i zysk.

Poniżej przedstawiamy listę kluczowych punktów istotnych dla wartości firmy, podzieliliśmy je na finansowe i poza finansowe. Niech ten zestaw stanowi inspirację do szukania wartości w każdej organizacji.

 

Wskaźniki finansowe wpływające na wartość firmy:

 • Dochody firmy
 • Marża zysku
 • Wzrost przychodów rok do roku
 • Wskaźniki rentowności
 • Wartość aktywów firmy
 • Wartość marki i rozpoznawalności
 • Długość istnienia firmy
 • Stabilność i przewidywalność przychodów
 • Struktura kosztów operacyjnych
 • Poziom zadłużenia
 • Wartość netto przedsiębiorstwa
 • Stosunek aktywów do zobowiązań
 • Efektywność zarządzania zapasami
 • Wartość portfela zamówień
 • Zdolność do generowania przepływów pieniężnych
 • Właściwości i lokalizacja nieruchomości

 

Wskaźniki pozafinansowe wpływające na wartość firmy:

 • Innowacyjność firmy
 • Licencje, patenty i prawa autorskie
 • Umowy długoterminowe z klientami
 • Baza klientów i wskaźnik retencji
 • Dystrybucja geograficzna klientów
 • Jakość i spójność danych finansowych
 • Skuteczność działań marketingowych
 • Efektywność procesów operacyjnych
 • Skuteczność działań sprzedażowych
 • Wielkość i jakość zasobów ludzkich
 • Stopa rotacji pracowników
 • Plan rozwoju firmy na przyszłość
 • Dostęp do kapitału i zdolność do finansowania wzrostu
 • Wielkość rynku docelowego firmy
 • Konkurencyjność i unikalność oferty firmy
 • Zastosowane technologie i systemy informatyczne
 • Współpraca z dostawcami i relacje z nimi
 • Zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi
 • Istnienie planów awaryjnych i zabezpieczeń
 • Lojalność klientów i opinie klientów
 • Skuteczność obsługi klienta
 • Siła i zasięg sieci dystrybucji
 • Dostęp do nowych rynków i perspektywy ekspansji
 • Relacje z partnerami strategicznymi
 • Współpraca z instytucjami finansowymi
 • Działania CSR i pozytywny wizerunek firmy
 • Elastyczność i adaptacyjność do zmian na rynku
 • Procesy zarządzania ryzykiem
 • Systemy kontroli i monitoringu wewnętrznego
 • Odporność na wahania gospodarcze
 • Plan sukcesji i stabilność zarządu
 • Aktywność inwestycyjna i stopień wykorzystania zasobów
 • Stopień automatyzacji procesów
 • Współpraca z partnerami badawczo-rozwojowymi
 • Udokumentowane procedury i standardy operacyjne
 • Przedział wiekowy klientów i perspektywy demograficzne
 • Wartość i skuteczność działań reklamowych i PR
 • Stopień inwestycji w badania i rozwój
 • Stopień zaangażowania pracowników
 • Elastyczność i adaptacja do zmian w regulacjach prawnych
 • Relacje z udziałowcami i akcjonariuszami
 • Obecność na rynkach międzynarodowych
 • Wartość i skuteczność działań mediów społecznościowych
 • Dostęp do unikalnych zasobów lub technologii
 • Poziom zadowolenia i retencji kluczowych pracowników
 • Stopień zagrożenia konkurencją i ryzyka braku zróżnicowania
 • Wpływ inflacji i zmian kursów walutowych na działalność firmy
 • Udokumentowane procesy szkoleniowe i rozwój kadry zarządzającej
 • Systemy monitorowania satysfakcji klientów
 • Stopień zautomatyzowania procesów produkcyjnych
 • Systemy zarządzania jakością
 • Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania
 • Skuteczność działań związanych z optymalizacją kosztów
 • Poziom zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych
 • Skuteczność działań związanych z zwiększaniem efektywności energetycznej
 • Wartość i efektywność działań związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Wpływ regulacji prawnych na branżę i działalność firmy
 • Skuteczność działań związanych z optymalizacją łańcucha dostaw
 • Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w procesach biznesowych
 • Skuteczność działań związanych z zarządzaniem talentami
 • Skuteczność działań związanych z redukcją emisji CO2
 • Wartość i wykorzystanie analizy danych oraz sztucznej inteligencji
 • Wpływ zmian technologicznych na model biznesowy firmy