Jak zaoszczędzić 3 mln zł | blog Venture Navigator

Jak zaoszczędzić do 3 mln złotych? Najczęstsze błędy przy wdrażaniu systemów do zarzadzania przedsiębiorstwem.

Brzmi to jak branżowy dowcip, ale firmy które doświadczyły tego na własnej skórze się nie śmieją. Jak najszybciej zaoszczędzić 3 mln złotych? Nie wdrożyć źle systemu ERP w swojej firmie.

Kto jest winien, że nie mamy właściwych narzędzi do zarzadzania firmą? Tu nie jest nikt najczęściej winien bo „winna” nie jest nawet firma wdrażająca system, ale właśnie sam system. Mamy złe narzędzie gdybyśmy mieli inne było by inaczej. Błąd. Przy wdrażaniu zostało popełnione wiele błędów a dodatkowo by system pracował właściwie organizacji musi się zmienić (procesy, komunikacja, świadomość zespołów). Poniżej kilka najczęstszych błędów skutkujących, że by wdrożenie systemu  zakończyło się porażką za które ostatecznie winę ponosi samo narzędzie.

 

  • Brak klarownych celów i strategii wdrożenia: Pracodawcy często rozpoczynają wdrożenie systemu bez jasno określonych celów i planu działań. W rezultacie, proces staje się chaotyczny i trudno osiągnąć oczekiwane rezultaty a firma wdrożeniowa odzwierciedla paradoksalnie ten chaos w nowym narzędziu.

 

  • Niedostateczne zaangażowanie i dopasowanie zespołu zarządzającego: Sukces wdrożenia systemu zależy w dużej mierze od zaangażowania kierownictwa. Jeśli pracodawcy nie angażują się aktywnie i nie pełnią roli liderów, to trudno o motywację i zaangażowanie reszty zespołu. Często widzimy, że zespoły projektowe podzielone są na działy w których wdrażany są odpowiednie moduły a brakuje komunikacji między zespołami oraz świadomości wybiegającej poza obszar działu.

 

  • Brak odpowiedniego przygotowania pracowników: Często pracodawcy pomijają etap szkolenia i przygotowania pracowników do korzystania z nowego systemu. W rezultacie, pracownicy są zdezorientowani i niezadowoleni, co utrudnia efektywne wdrożenie i wykorzystanie systemu. Wdrożenie systemu to radykalna zmiana a firmy mają problem z zarzadzaniem zmianą.

 

  • Nieodpowiednie dopasowanie systemu do potrzeb firmy: Wybór systemu zarządzania powinien być oparty na dokładnej analizie potrzeb firmy. Często pracodawcy decydują się na rozwiązania ogólnodostępne, które nie spełniają indywidualnych wymagań firmy, co prowadzi do niezadowolenia i niewłaściwego funkcjonowania systemu. Bardzo często widzimy, że firmy w pierwszej kolejności szukają firm które mogą dostarczyć system a dopiero później uszczegółowiają czego potrzebują. 

 

  • Brak monitorowania i dostosowywania systemu w czasie rzeczywistym: Systemy zarządzania powinny być elastyczne i podlegać ciągłemu monitorowaniu oraz dostosowywaniu do zmieniających się potrzeb firmy. Pracodawcy często popełniają błąd, nie zapewniając odpowiedniej kontroli i nie dokonując niezbędnych aktualizacji, co prowadzi do utraty efektywności systemu.

 

  • Brak odpowiedniej umowy z dostawcą egzekwującej osiągnięcie celów. Często widzimy „ogólne założenia”, które „ktoś” odbiera a po jakimś czasie okazuje się że to nie jest to co chcieliśmy uzyskać.

 

  • Brak zaplanowania prac po wdrożeniu systemu – projekty rozwojowe oraz utrzymanie systemu. Firmy na początku procesu wdrożenia są przekonane, że po wdrożeniu system będzie już w pełni funkcjonował i nie będą potrzebne żadne prace, ani dalsze działania edukacyjno-rozwojowe. Błąd.  Musimy zabudżetować kolejny etap cyklu życia systemu.

 

To są podstawowe błędy, które zaobserwowaliśmy w naszych projektach z klientami. Nasi eksperci są w stanie pomóc zaoszczędzić dużo nerwów i jeszcze więcej pieniędzy przy zaangażowaniu ich w proces wdrożeniowy. Zapraszamy do kontaktu.