Co będą automatyzować nasi klienci w tym roku w swoich firmach? | blog Venture Navigator

Słowem kluczowym biznesu w 2022 było na pewno słowo AUTOMATYZACJA. Odmieniane na wszystkie możliwe sposoby w 2023 będzie używane jeszcze częściej i instesywniej.

Co będą automatyzowali lub próbowali automatyzować polscy przedsiębiorcy? W polskich firmach procesy automatyzacji będą różnić się w zależności od branży, wielkości i charakteru działalności. Oto kilka przykładów procesów, które będą automatyzowali klienci Venture Navigator w tym roku przy pomocy naszych specjalistów:

Przetwarzanie danych: Automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem danych, takich jak wprowadzanie danych do bazy, generowanie raportów czy przeprowadzanie analiz, może znacznie zwiększyć efektywność i obniżyć koszty.

Obsługa klienta: Automatyzacja procesów związanych z obsługą klienta, takich jak chatboty czy automatyczne odpowiedzi na e-maile, może umożliwić szybszą i bardziej efektywną obsługę klientów.

Procesy produkcyjne: W wielu firmach produkcyjnych istnieje możliwość automatyzacji procesów, takich jak transport surowców czy gotowych wyrobów, kontrola jakości czy montaż elementów. Nie wszystkie zawsze muszą się wiązać z dużymi inwestycjami w środki trwałe. Odsyłamy w tym miejscu do wywiadu z Marcinem Jurczyńskim, naszym ekspertem ds. procesów produkcyjnych https://www.vnav.pl/ekspert-ds-optymalizacji-procesow-produkcyjnych/

Procesy logistyczne: Automatyzacja procesów związanych z logistyką, takich jak planowanie tras czy zarządzanie magazynem, może znacznie zwiększyć efektywność i obniżyć koszty w firmach zajmujących się transportem czy dystrybucją, ale również w firmach produkcyjnych z dużym zaangażowaniem transportu wewnętrznego.

Procesy księgowe: Automatyzacja procesów księgowych, takich jak rozliczanie faktur czy generowanie raportów finansowych, może znacznie obniżyć koszty i zwiększyć efektywność w firmach zajmujących się rachunkowością.

automatyzacja w firmie 2023

Procesy HR: Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja czy zarządzanie dokumentami pracowników, może umożliwić szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie.

Procesy marketingowe: Automatyzacja procesów związanych z marketingiem – kampanii reklamowych czy analizy danych dotyczących klientów, może pomóc w lepszym poznaniu potrzeb i preferencji klientów oraz w skuteczniejszym prowadzeniu działań marketingowych.

Procesy sprzedażowe: Automatyzacja procesów związanych z obsługą zamówień czy generowaniem ofert może zwiększyć efektywność i obniżyć koszty w firmach zajmujących się sprzedażą. Wystarczyło, że nasz klient usprawnił procesy sprzedażowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie na handlowców przy generowaniu większej sprzedaży. Dodatkowo pozwolił swojemu zespołowi najlepszych handlowców zarabiać więcej – dzięki temu zwiększył swoje obroty dwukrotnie.

Procesy zakupowe: Automatyzacja procesów związanych z zakupami, takich jak zarządzanie dostawcami czy generowanie zamówień, może umożliwić lepsze zarządzanie relacjami z dostawcami i obniżyć koszty zakupów.

Procesy zarządzania projektami: Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem projektami, takich jak planowanie zadań czy monitorowanie postępu prac, może umożliwić lepsze zarządzanie projektami i zwiększyć efektywność pracy zespołu. Czasy zarządzania projektami przy pomocy excela odchodzą do lamusa.

Co da firmom automatyzacja procesów?

Powyższe punkty to główne obszary, gdzie automatyzacja będzie stanowić o potencjale uzyskiwania przewag konkurencyjnych. Te firmy, które zautomatyzują najwięcej obszarów uzyskają:

– najlepszą efektywność biznesową i będą mogły lepiej konkurować na krajowym i międzynarodowym rynku

– automatyzacja procesów zapewni wyższy poziom jakości dzięki zmniejszeniu liczby błędów ludzkich i lepszemu kontrolowaniu procesu.

– poprawi komunikację na linii management – pracownicy, a także między firmą a klientami

Na koniec chyba jeden z najważniejszych argumentów – automatyzacja pomoże we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, gdyż firma odzyska zasoby, które do tej pory były marnotrawione.

 

Jeśli masz pytania związane z automatyzacją procesów w swojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Umów się z jednym z naszych ekspertów, pisząc na adres: vnav@vnav.pl 

 

lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.