Jak walczyć z inflacją? 20 strategii | blog Venture Navigator

Kto nie przeżył inflacji na początku lat 90tych lub inflacji z 2022 roku ten nie wie, czym jest inflacja i tylko teoretyzuje. Może stworzyć tą lub inną definicję, nic nie uczy nas lepiej niż praktyka a ta im boleśniejsza, tym bardziej zapada w pamięć.

Firmy mogą próbować przeciwdziałać inflacji poprzez różne strategie. Zgrupowaliśmy tu kilka rozwiązań, na których się skupiamy w ostatnim czasie w pracy z naszymi klientami:

1. Zwiększenie efektywności produkcji – szukamy sposobów na zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, co pozwala obniżyć koszty i zwiększyć marżę.

2. Strategia negocjowania cen z dostawcami: firmy mogą negocjować ceny z dostawcami surowców czy materiałów, aby obniżyć koszty produkcji.

3. Ograniczenie kosztów stałych: szukamy sposobów na ograniczenie kosztów stałych, takich jak wynajem powierzchni biurowej czy zużycie energii.

4. Oszczędności na kosztach zatrudniania: szukamy sposobów na ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, np. poprzez automatyzację lub optymalizację procesów czy outsourcing.

5. Wprowadzenie nowych produktów lub usług: szukanie sposobów na zwiększenie swojej oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług o alternatywnych rozwiązaniach marżowych, co pozwoli zwiększyć przychody i zniwelować wpływ inflacji na koszty.

6. Dopasowanie marż do inflacji: próbujemy dostosować marżę do wzrostu cen, aby zapewnić stabilność finansową w czasie inflacji. Kluczowa jest metodologia liczenia marży.

7. Wprowadzenie mechanizmów adaptacyjnych: niektóre firmy mogą wprowadzać mechanizmy adaptacyjne, takie jak indeksacja cen, które pozwalają na automatyczne dostosowywanie cen do wzrostu inflacji.

8. Zwiększenie innowacyjności: nasi eksperci wspierają naszych klientów w zwiększenie innowacyjności swoich produktów lub usług, co pozwoli im zwiększyć ich atrakcyjność dla klientów i zapewnić przewagę konkurencyjną. Kluczowe mogą się tu okazać mechanizmy dotacyjne związane z finansowaniem wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

9. Redukcja zapasów: szukamy sposobów na redukcję zapasów, aby ograniczyć koszty magazynowania i zwiększyć elastyczność w zakresie zmian cen.

10. Zwiększenie efektywności marketingowej: szukamy sposobów na zwiększenie efektywności działań marketingowych, aby lepiej dotrzeć do klientów i zwiększyć sprzedaż.

11. Ograniczenie zadłużenia: nasi eksperci wskazują możliwości na ograniczenie swojego zadłużenia, aby zmniejszyć ryzyko finansowe w czasie inflacji.

12. Dywersyfikacja ryzyka: wspieramy sposoby na dywersyfikację ryzyka poprzez rozszerzenie działalności na nowe rynki lub sektory.

13. Renegocjacja umów z kontrahentami: próby renegocjacji umowy z kontrahentami, aby dostosować je do zmieniających się warunków rynkowych. Punkt prozaiczny, ale często firmy zachowują się w sytuacjach kryzysowych pasywnie, zamiast siadać do stołu rozmów.

14. Zwiększenie elastyczności produkcji: szukamy sposobów na zwiększenie elastyczności produkcji, aby szybko reagować na zmiany w popycie czy cenach surowców.

15. Ograniczenie kosztów logistycznych: poszukujemy sposobów na ograniczenie kosztów logistycznych, takich jak transport czy magazynowanie.

16. Redukcja kosztów zużycia: z klientami szukamy sposobów na redukcję kosztów zużycia, takich jak zużycie energii czy paliw, aby obniżyć koszty działalności.

17. Oszczędności na kosztach pozyskania klientów i zwiększenie efektywności sprzedaży – poszukiwanie alternatywnych mniej kosztochłonnych sposobów / kanałów pozyskania klienta czy lepsze targetowanie grup docelowych.

18. Zwiększenie lojalności klientów: szukamy sposobów na zwiększenie lojalności klientów poprzez oferowanie lepszych warunków cenowych lub dodatkowych usług.

19. Wprowadzenie systemów zarządzania ryzykiem, budżetowanie, planowanie -pomagamy wprowadzać systemy zarządzania ryzykiem i planowania, które pozwalają tworzyć predykcje dotyczące wpływu zmian cen niektórych kosztów na wyniki firmy. Powinniśmy być szczególnie uważni jak inflacja zmieni nasze założenia finansowe w dłuższym okresie czasu.

20. Wprowadzenie mechanizmów hedgingowych: niektóre firmy mogą wprowadzać mechanizmy hedgingowe, takie jak kontrakty terminowe czy opcje, aby zabezpieczyć się przed wpływem jaki wywołuje inflacja na swoje przychody.

Współpracujemy z firmami różnej wielkości z różnych branż, każdy z naszych ekspertów ukierunkowany jest na działania optymalizacyjne, żaden czas nie jest lepszy na wdrażanie tych strategii jak teraz. Liczymy, że te punkty zainspirują Ciebie do wdrożenia działań w Twojej firmie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w walce ze skutkami inflacji, skontaktuj się z nami.

 

 

Jeśli masz pytania związane z przeciwdziałaniem inflacji, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Umów się z jednym z naszych ekspertów, pisząc na adres: vnav@vnav.pl 

 

lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.