Dotacje unijne 2023-2027 | blog Venture Navigator

Od lutego 2023 rozpoczęły się nabory na dofinansowanie projektów unijnych. Głównym programem będzie tzw. FENG czyli Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
FENG to następca poprzednich programów:

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Inteligentny Rozwój 2014-2020


FENG ma pomóc polskim przedsiębiorcom w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych, ma ułatwić w czasach spowolnienia gospodarczego wykonanie kroku do przodu, którym będą inwestycje, badanie i rozwój produktów i usług, wdrażanie nowych technologii. Dotacje unijne w ramach tego projektu mają też pomóc w promocji rodzimych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.

Prezentujemy kilka wybranych działań w ramach projektu FENG

FENG

Szybka ścieżka SMART

FENG a szczególnie szybka ścieżka SMART koncentruje się na:

– wdrażaniu innowacji
– wzroście konkurencyjności MŚP
– pracach B+R (badanie i rozwój)
– internacjonalizacji
– rozwoju kompetencji pracowników i kadry managerskiej
– cyfryzacji i tzw. zaawansowanych technologii takich jak przemysł 4.0, transformacji przemysłowej, automatyzacji
– zielonych technologiach

Wartość szybkiej ścieżki SMART (nabory ogłasza PARP https://www.parp.gov.pl) na sam rok 2023 to aż 10.678 mln zł. Polska szacunkowo otrzyma w latach 2023 – 2027 aż 76 mld EUR, czyli jest to rekordowy budżet. Analogicznie jak w poprzednich projektach 60% będzie rozdysponowywane z poziomu krajowego a 40% z poziomu województw.
Całość budżetu SMART do 2027 roku to 4,36 mld euro. Polscy przedsiębiorcy powinni więc szczególnie w tym obszarze koncentrować swojej plany rozwojowe oparte o dofinansowanie.

 

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Kolejne dotacje unijne w ramach FENGu to Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP (tzw. działanie 2.21). Szacunkowy budżet na sam 2023 rok to 169 mln zł. W tym obszarze FENG będą dofinansowane takie projekty dla MŚP jak:

– zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych służących transformacji cyfrowej. Co istotne dofinansowywane będą zakupy gotowych rozwiązań (w formie licencji lub praw własności
do technologii) oraz zlecone prace programistyczne.
– doradztwo przedwdrożeniowe, aby zbada, rozpoznać rzeczywiste potrzeby firm przed wdrożeniem rozwiązań z zakresu cyfryzacji i nowoczesnych technologii.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Działanie 2.25 to inicjatywa PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) https://www.parp.gov.pl służąca promowaniu polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowywane będą takie przedsięwzięcia jak:

– udział w imprezach targowych,
– misjach gospodarczych
– konferencjach
Promocja marki innowacyjnych MŚP ma dysponować budżetem na 2023 około 155 mln zł.

Kredyt technologiczny – kolejne dotacje unijne

W dostępie do kapitału dla polskich przedsiębiorstw ma pomóc działanie 2.23 czyli znany z poprzednich programów Kredyt Technologiczny (nabór ogłaszany przez BGK https://www.bgk.pl/ – Bank Gospodarstwa Krajowego). Istotą tego programu jest wsparcie w kredytowaniu inwestycji a w przypadku wielu projektów będzie to refundacja części kapitałowej projektu. Refundacja może osiągnąć do 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości i lokalizacji firmy.

Na co będzie udzielany kredyt technologiczny?:

– wdrożenie technologii (prawo własności przemysłowej lub wynik prac rozwojowych lub wynik badań przemysłowych)
– nabycie technologii
– zakup maszyn
– zakup urządzeń
– zakup budynków umożliwiających produkcję

Kredyt technologiczny ma pomóc polskim przedsiębiorcom wprowadzić na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wprowadzana technologia ma być innowacja w skali firmy. Zrozumienie tego pojęcia innowacji jest kluczowe gdyż wiele firm wdrażane technologie zestawiają z poziomem innowacji krajowym lub światowym przez co rezygnują z uczestnictwa w programach, dającym im możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia.
BGK będzie dysponować w 2023 roku 578 mln zł na kredyt technologiczny.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem wsparcia w pozyskaniu dotacji unijnych wypełnij poniższy formularz a skontaktujemy się z Toba niezwłocznie:

 

Jeśli masz pytania związane z dotacjami unijnymi, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Umów się z jednym z naszych ekspertów, pisząc na adres: vnav@vnav.pl 

 

lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Czym jest projekt FENG?

Program FENG 2021-2027 to pięcioletnia inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wsparcie cyfrowych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Europie. Zapewnia finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, a także start-upów i MŚP. Zapewnia również wsparcie dla inicjatyw wspierających współpracę między przemysłem, uniwersytetami i organizacjami badawczymi. Ponadto program wspiera rozwój innowacyjnych produktów i usług poprzez dotacje, pożyczki i inne instrumenty finansowe. Program FENG 2021-2027 to ważny krok w kierunku stworzenia bardziej konkurencyjnego środowiska cyfrowego w Europie, które pomoże tworzyć miejsca pracy, stymulować wzrost i promować innowacje.

Czym jest SMART?

Dotacje unijne są ważnym źródłem finansowania dla wielu firm, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej. Dotacje SMART, cyfryzacja, innowacje, badania i rozwój oraz zrównoważony rozwój są szczególnie korzystne dla firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność lub wprowadzić na rynek nowe produkty. Dotacje te zapewniają kapitał niezbędny do sfinansowania inicjatyw badawczo-rozwojowych, a także realizacji projektów transformacji cyfrowej. Ponadto, dzięki dotacjom na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizacje mogą opracowywać zielone inicjatywy, które pomogą im zmniejszyć wpływ na środowisko. Ubieganie się o tego rodzaju dotacje może być świetnym sposobem na zabezpieczenie niezbędnych funduszy do napędzania rozwoju firmy i osiągnięcia celów.

Na co można pozyskać dotacje w 2023 roku:

Dotacje są ważnym źródłem finansowania dla wielu firm, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej. Dotacje SMART, cyfryzacja, innowacje, badania i rozwój oraz zrównoważony rozwój są szczególnie korzystne dla firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność lub wprowadzić na rynek nowe produkty. Dotacje te zapewniają kapitał niezbędny do sfinansowania inicjatyw badawczo-rozwojowych, a także realizacji projektów transformacji cyfrowej. Ponadto, dzięki dotacjom na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizacje mogą opracowywać zielone inicjatywy, które pomogą im zmniejszyć wpływ na środowisko. Ubieganie się o tego rodzaju dotacje może być świetnym sposobem na zabezpieczenie niezbędnych funduszy do napędzania rozwoju firmy i osiągnięcia celów.
Polskie firmy mogą uzyskać dotacje między innymi na:
– Innowacje produktowe i usługowe
– Infrastruktura firmową (zakup maszyn i urządzeń)
– Automatyzację przedsiębiorstw
– Badania naukowe
– nowoczesne rozwiązania przemysłowe związane z pojęciem przemysł 4.0
– Rozwój technologiczny
– Bezpieczeństwo informatyczne (Cybersecurity)
– Cyfryzację przedsiębiorstw
– eksport (internacjonalizację)
– kredyt związany z finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw.