Cash flow, czyli gdzie są moje pieniądze | blog Venture Navigator

Czy pomagacie w zarządzaniu płynnością? Jak kontrolować finanse firmy? W jaki sposób monitorować cash flow?
To typowe pytania z którymi zgłaszają się do nas klienci w ostatnim czasie. Brzmią różnie, ale sprowadzają się do jednego: „Gdzie są moje pieniądze?”

Gotówka w firmie kiedyś była, teraz jest jej mniej lub odczuwane są jej braki. Powodów jest wiele – inflacja, ceny energii, rosnące koszty wynagrodzeń i większy koszt zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw. Dodatkowo kontrahenci przestali płacić na czas…
Często wynik finansowy firmy może być dobry, względnie dobry, albo przynajmniej dodatni, a jednak w okolicach 10. lub 25. dnia miesiąca właściciel firmy robi się nerwowy.

Gdzie więc są pieniądze?

Mogą być potencjalnie minimum w trzech miejscach:

– u kontrahentów w postaci nieściągniętych należności
– w magazynie w postaci materiałów czy półproduktów
– zamrożone w należnych zwrotach podatku

 

Płynność finansowa, cash flow
Zarządzanie płynnością finansową to szczególna gra

Czym jest płynność finansowa?

 

Jest odpowiedzią na pytanie – czy firma ma wystarczającą ilość gotówki, by pokryć zobowiązania bieżące. Dopiero nadwyżkę gotówki powinno się przeznaczać na inwestycje. Nadwyżką może być też finansowanie zewnętrzne, ale głównie mówimy o zysku, który pozostaje w firmie.

Płynność finansowa  może być dodatnia (nadwyżka) lub ujemna (niedobory). Płynność, jak sama nazwa wskazuje, jest zmienna, więc w krótkim czasie może być ujemna (opłaciliśmy wynagrodzenia, zapłaciliśmy dostawcom), by potem przejść w dodatnią (otrzymaliśmy należności od kontrahentów). Problemy pojawiają się gdy utrzymuje i pogłębia się deficyt gotówki. Początkowo nie jest to odczuwalne, bo przykładowo
pieniądze na rachunku firmowym są, ale zobowiązania (nawet te jeszcze nieprzeterminowane) rosną.  

 

Jak zwiększyć płynność finansową?

 

przyśpiesz cykl obrotu gotówki w firmie – negocjuj terminy płatności, pobieraj zaliczki, nagradzaj kontrahentów płacących na czas.

wprowadź niestandardowe formy fakturowania – częściowe lub okresowe: różne od tradycyjnego wystawiania faktur na koniec miesiąca.

zastosuj narzędzia finansowe przyśpieszające pojawienie się gotówki – np. faktoring lub leasing zwrotny.

monitoruj zapasy – szczególnie magazyny. Czy są na optymalnym poziomie? Wdrażaj zasady KAIZEN, jeśli w tym obszarze chcesz uzyskać poprawę płynności.

wdróż procedury windykacyjne – ale zanim wyślesz komornika do kontrahenta, skorzystaj z tzw. miękkiej
windykacji. Stwórz w tym obszarze procedury i stały monitoring zaległości płatniczych.

negocjuj dłuższe terminy dla dostawców – może terminy, w których płacisz kontrahentom, są zbyt liberalne i
odbiegają od typowych dla rynku?

– monitoruj i optymalizuj realizację zleceń dzięki analizom procesów.

wdrażaj narzędzia analityczne monitorujące płynność w Twojej firmie. Szczególnie narzędzia równoległe do
sprawozdawczości księgowej. Nie powinieneś czekać na informacje z księgowości o poprzednim miesiącu aż do okolic 25go dnia kolejnego miesiąca.

usprawnij procesy księgowe – na przykład zadbaj, żeby merytoryczna weryfikacja faktur przebiegała sprawnie i faktury trafiały do księgowości o czasie.

stosuj racjonalną optymalizację podatkową (oczywiście zawsze zgodną z literą prawa). Często spotykamy się z klientami, którzy nigdy nie słyszeli np. o uldze badawczo-rozwojowej, mimo że od lat stosują u siebie prace badawcze.

 

 

 

Płynność finansowa, cash flow

Jak monitorować, planować i optymalizować płynność finansową?

 

Postanowiliśmy wdrożyć szybkie rozwiązanie, które pomoże zorientować się w bieżącej sytuacji finansowej. Możesz skorzystać z naszej sesji szkoleniowo-warsztatowej, którą przeprowadzamy na rzeczywistych danych dostarczonych przez klienta. Na podstawie informacji o firmie i danych finansowych nasi eksperci przygotowują spotkanie dla zarządu, kadry kierowniczej lub księgowości.  Dzięki temu zyskasz ocenę bieżącej sytuacji płynnościowej, możliwość jej optymalizacji i założenia do monitoringu i planowania cash flow.

Wyślij formularz lub zadzwoń, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i omówi możliwości poprawy płynności.

Umów się z jednym z naszych ekspertów, pisząc na adres: vnav@vnav.pl

lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.