Płynność finansowa - Dlaczego firmy upadają? Co zrobić żeby nie zbankrutować? | blog Venture Navigator

Niestety, ale jednym z najczęstszych powodów upadku biznesu jest długofalowy brak płynności finansowej. Przekłada się to na sytuację, w której w firmie brakuje środków na wypłatę wynagrodzeń, zapłatę za kredyty, leasing czy zakup surowców lub usług, nie mówiąc już o inwestycjach w rozwój biznesu.

Brak kontroli nad należnościami powoduje często właśnie zachwianie płynności finansowej. Firmy podejmują działania poprawiające płynność, ale często są one wykonywane zbyt późno, a nie są zaplanowane wcześniej i dostosowane do profilu firmy.

Jak można przeciwdziałać przyszłemu braku środków w firmie?

1. Skrócenie cyklu operacyjnego
2. Dopasowanie warunków płatniczych u dostawców i klientów
3. Finansowanie obrotowe
4. Factoring
5. Optymalizowanie poziomu zapasów
6. Regularny monitorowanie należności

Niektóre firmy stosują powyższe narzędzia w praktyce, ale czynią to bez planowania, ponosząc przy tym wysokie koszty finansowania, obniżając serwis lub czas realizacji zamówienia przy zbyt niskich poziomach magazynowych.

Czy i w jaki sposób osiągnąć równowagę?
Czy można planować płynność finansową?
Jak reagować na zmiany w płynności finansowej?
W jaki sposób elementy wyniku wpływają na płynność?
Jak określać i jak alokować w cenie koszty pieniądza?

Aby móc skorzystać z tych rozwiązań niezbędne jest posiadanie narzędzi do planowania i szybkiej analizy stanu rzeczywistego.

Skontaktuj się z nami, a pokażemy Ci jak możesz planować płynność finansową.