Które koszty firm będą najbardziej rosły do 2027? | blog Venture Navigator

Jak będą wyglądać koszty firmy za 4 lata? Planując dalekosiężnie, często nie uwzględniamy zmian. A zmiany będą. Gdy otrzymujemy materiały inwestycyjne, budżety wieloletnie widzimy, że zbyt łatwo przenosimy dane historyczne na przyszłość. Najczęściej uwzględniane pozycje to koszty pracownicze – tak one wzrosną na pewno.

Od 2022 roku na serio bierzemy pozycję „inflacja”. Ale z innymi kosztami? Przedstawiamy krótkie zestawienie kosztów, które wzrosną w najbliższych latach: 

 

Koszty technologiczne: wynikające ze wdrożenia nowych technologii i usług, takich jak chmura, big data i sztuczna inteligencja.

Koszty obsługi klienta: związane z zapewnieniem klientom wyższego poziomu obsługi, w tym cyfrowych usług, wsparcia i pomocy.

Koszty transportu i logistyki: związane z obsługą łańcucha dostaw, zarządzaniem zapasami i zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Koszty materiałów: związane z zakupem i dostarczaniem materiałów do produkcji produktów lub usług.

Koszty energetyczne: związane z dostarczaniem energii i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Koszty ochrony środowiska: związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Koszty zgodności: związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Koszty zarządzania: związane z zarządzaniem procesami biznesowymi i strukturami organizacyjnymi. W tym przypadku nie tylko chodzi o koszty osobowe.

Koszty reklamy i marketingu: związane z promocją i budowaniem świadomości marki. Koszt pozyskania klienta będzie systematycznie wzrastał.

Koszty ubezpieczeń: związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ubezpieczenia dla pracowników i klientów. Lata 2020 i 2022 zmieniły na stałe nasze podejście do ryzyka i jego kalkulowania. Co wpływa na kolejny punkt:

Koszty zarządzania ryzykiem: związane z zarządzaniem ryzykiem dla firmy.

Koszty innowacji: związane ze wdrażaniem nowych technologii i usług. Często spotykamy się z przeświadczeniem, że wraz z rozwojem technologii te koszty będą maleć. Błąd!

Koszty komunikacji: związane z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych. Tu też panuje błędne przeświadczenie, że tego typu koszty będą maleć. Nie będą.

Koszty zarządzania zasobami ludzkimi: związane z zarządzaniem pracownikami i ich rozwojem.

Koszty badań i rozwoju: związane z wprowadzaniem nowych produktów i usług.

 

Koszty ochrony danych: związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych i wrażliwych informacji.

Koszty konserwacji i napraw: związane z utrzymaniem i naprawą maszyn i urządzeń.

Koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie pracowników. Temat rzeka, budzi wielkie emocje. Ale nie spodziewajmy się w najbliższym czasie obniżek. 

Koszty kształcenia: związane z zapewnieniem pracownikom odpowiedniego szkolenia i rozwoju.

 

Ta lista nie ma na celu nikogo przestraszyć. Ma urealnić planowanie.

 

 

Jeśli masz pytania związane z automatyzacją procesów marketingowych, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Umów się z jednym z naszych ekspertów, pisząc na adres: vnav@vnav.pl 

lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego