Sztuczna inteligencja (AI) vs Business Inteligence (BI) Porównanie i zastosowania

 

Czy klienci potrzebują koniecznie rozwiązań AI? Czasami wystarczą dobrze dopasowane rozwiązania BI, by osiągnąć cele. Z naszych obserwacji wynika, że firmy informatyczne rekomendują technologię AI,gdyż jest ona znacznie droższa. Jednak klient wychodzi z założenia, że AI uchroni go przed definiowaniem potrzeb, procesów oraz weryfikacją źródeł danych.
Sztuczna inteligencja (AI) i Business Intelligence (BI) są używane w biznesie do analizy danych, a pełnią różne funkcje i opierają się na odmiennych technologiach. Oto główne różnice:

🚀 Definicja i zastosowanie


AI dotyczy tworzenia algorytmów i modeli-naśladujących ludzkie zdolności do uczenia się,rozumowania. Jest używane do automatyzacji skomplikowanych zadań-rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego czy samouczące się algorytmy, które mogą przewidywać wyniki na podstawie zbiorów danych.
BI skupia się na analizie danych z przeszłości i teraźniejszości w celu generowania wniosków. BI wykorzystuje zestawienia danych, raportowanie, analizy OLAP (Online Analytical Processing) i inne metody do prezentacji informacji, by móc podejmować decyzje.

🚀 Technologie i narzędzia


AI wykorzystuje technologie takie jak uczenie maszynowe (ML), głębokie uczenie (deep learning), sieci neuronowe i logika rozmyta. Narzędzia i platformy AI są projektowane do radzenia sobie z nieustrukturyzowanymi danymi, takimi jak tekst, obrazy czy dźwięk.
BI używa technologii związanych z przetwarzaniem danych-ekstrakcja danych, data warehousing i dashboarding. Jest silnie zintegrowane z bazami danych i systemami raportowymi, które obsługują głównie dane strukturalne.

🚀 Cel zastosowania


AI celem jest naśladowanie ludzkich działań, automatyzacja procesów oraz ciągłe uczenie się i adaptacja do nowych warunków bez bezpośredniego udziału człowieka.
BI celem jest dostarczenie dokładnych informacji, które wspierają decyzje strategiczne i operacyjne. BI jest zaprojektowane do wspierania decyzji poprzez analizy i raporty.

🚀 Typy Danych


AI efektywnie pracuje z szerokim zakresem danych, w tym z danymi nieustrukturyzowanymi, co jest kluczowe w obecnych czasach, gdy 80% danych generowanych przez organizacje jest nieustrukturyzowanych.
BI skoncentrowane głównie na danych strukturyzowanych, które przetwarza w formie liczb i kategorii przechowywanych w relacyjnych bazach danych.

🚀 Interakcja z użytkownikiem


AI może prowadzić interakcje z użytkownikami przez chatboty czy asystentów głosowych, używając zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego.
BI interakcja odbywa się przez graficzne interfejsy użytkownika (GUI), w których prezentowane są dashboardy i raporty.

Mimo że AI i BI wzajemnie się uzupełniają w wielu aspektach biznesowych, kluczowe różnice w ich podejściach, celach i technologiach sprawiają, że są to zupełnie różne narzędzia. BI jest skoncentrowane na opisywaniu przeszłości i teraźniejszości, podczas gdy AI przewiduje, co może się zdarzyć w przyszłości i automatyzuje procesy na podstawie przewidywań.

 
Wypełnij formularz, napisz do nas!

Skontaktuj się z nami: