Zarządzanie zakupami

Niewiele firm w Polsce zarządza zakupami. Większość skupia się na zarządzaniu dostawcami i bieżącej reakcji na problemy operacyjne takie jak braki i opóźnienia w dostawach, wady jakościowe, utrzymanie cen zakupu. Zarządzanie zakupami to całościowa zmiana modelu działania, w którym interesuje nas zarządzanie strumieniem dostaw, a nie skutkami zdarzeń losowych. Zarządzanie zakupami to wyjście poza status-quo, a to oznacza również stresującą zmianę dostawcy lub sposobu kupowania i wyceny zakupu. Niezmiernie istotną częścią warsztatu zarządzania zakupami jest odpowiedź na pytanie o rolę działu zakupów w konkretnej firmie.

 Zawartość tematyczna szkolenia

 • Czym są zakupy i jaką dostarczają wartość dla przedsiębiorstwa?
 • Miejsce i odpowiedzialność zakupów w procesie dostarczania wartości.
 • Kupiec jako przedsiębiorca (menedżer) – dlaczego kupiec powinien znać biznes dostawcy?
 • Analiza danych zakupowych – jak uchwycić obraz „w locie”?
 • Czy zarządzamy kategoriami zakupowymi?
 • Kształtowanie ceny zakupu przez kupców – ćwiczenie umiejętności kupieckich.
 • Proces zakupowy – etapy i powody stosowania.
 • Znaczenie Incoterms, umowy, KPI.
 • Dostawca strategiczny w ujęciu macierzy Kraljica.
 • Kto kim zarządza – dostawca kupcem, czy kupcy dostawcami?
 • Źródła przewagi konkurencyjnej nad dostawcami.
 • Team work, dzielenie wiedzą w pracy działu zakupów i podczas negocjacji.
 • Dział zakupów jako źródło przewagi informacyjnej.
 • Negocjacje jako narzędzie strategiczne i operacyjne.
 • Przygotowanie do negocjacji i plan negocjacji – dlaczego nikt nie odrabia „pracy domowej”?
 • Zadawanie pytań, „start with why”.
 • Rozpoznawanie słabych stron partnera negocjacji.
 • Techniki (zagrywki) negocjacyjne wobec dostawców nie-strategicznych.
 • Zarządzanie kategorią zakupową monopolisty.
 • Rola networkingu w pracy kupca i zarządzania kategoriami.
 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów wewnętrznych.

Korzyści dla uczestników

 • Przyswojenie wiedzy na temat zarządzania zakupami, w tym kategoriami zakupowymi i dostawcami.
 • Zrozumienie różnic pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, a strategicznym zakupami.
 • Pokazanie dostępu do źródeł informacji zakupowych, prezentacja sposobów ich analizy i korzyści dla zarządzania kategoriami zakupowymi.
 • Pełne zrozumienie etapów procesu zakupowego i korzyści płynących z jego stosowania.
 • Umiejętność odróżnienia dostawcy strategicznego dla firmy od „zawracającego głowę” lub „źródła nieustannych problemów”.
 • Poznanie metod uzyskania przewagi nad dostawcą.
 • Pokazanie przewagi pracy zespołowej nad pracą „solową”, również korzyści z archiwizacji i udostępniania wiedzy zakupowej.
 • Uświadomienie znaczenia negocjacji w zarządzaniu zakupami.
 • Prezentacja sposobów negocjowania i narzędzi dla realizacji celów zakupowych.
 • Sposoby realizacji celów zakupowych u monopolisty.
 • Podkreślenie roli klienta wewnętrznego w realizacji celów przez dział zakupów.

Program szkolenia

Zarządzanie zakupami to obowiązkowy program szkolenia warsztatowego dla każdego kupca i zespołu zakupowego. Dzięki niemu uczestnicy rozumieją korzyści płynące z planowego zarządzania wszystkim, co dzieje się w obszarze zakupowym – zarówno ludźmi jak i strumieniem dostaw (dostawcami, specyfikacjami, warunkami handlowymi). To wyjątkowy warsztat tworzony przez eksperta zakupów dla praktyków biznesu, którzy chcą pozyskać wiedzę „z pierwszej ręki” oraz skonfrontować swoją wiedzę i myśli z praktykiem. Warsztat zarządzanie zakupami jest unikalnym programem stworzonym w oparciu o wieloletnie doświadczenie korporacyjne i MŚP.

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia mają posiąść wiedzę dot. zarządzania zakupami, w tym zarządzania kategoriami zakupowymi, dostawcami, specyfikacjami. Jest to program, którego celem jest poszerzenie zakresu oddziaływania kupca na swój budżet zakupowy. Dla początkujących będzie to intelektualne wyzwanie i budowanie fundamentu pracy kupca, dla zaawansowanych – znaczące rozbudowanie wiedzy. Formuła warsztatowa szkolenia pozwala na większą elastyczność niż podczas sesji wykładowych – łącznie z interakcją połączoną z wypracowaniem najlepszego rozwiązania „na żywo”, w oparciu o kategorie zakupowe uczestników warsztatów. Zaangażowany uczestnik odnotuje postęp w postrzeganiu swojej roli kupieckiej, miejsca

zakupów w organizacji jak i wartości, których oczekuje od działu zakupów „biznes” (czyli pozostałe działy firmy).

Największe korzyści z uczestnictwa w warsztacie odnoszą zawodowi kupcy, którzy mają za sobą przynajmniej roczną pracę w dziale zakupów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym są zakupy i jaką dostarczają wartość dla przedsiębiorstwa?
 • Miejsce i odpowiedzialność zakupów w procesie dostarczania wartości.
 • Kupiec jako przedsiębiorca (menedżer) – dlaczego kupiec powinien znać biznes dostawcy?
 • Analiza danych zakupowych – jak uchwycić obraz „w locie”?
 • Czy zarządzamy kategoriami zakupowymi?
 • Kształtowanie ceny zakupu przez kupców – ćwiczenie umiejętności kupieckich.
 • Proces zakupowy – etapy i powody stosowania.
 • Znaczenie Incoterms, umowy, KPI.
 • Dostawca strategiczny w ujęciu macierzy Kraljica.
 • Kto kim zarządza – dostawca kupcem, czy kupcy dostawcami?
 • Źródła przewagi konkurencyjnej nad dostawcami.
 • Team work, dzielenie wiedzą w pracy działu zakupów i podczas negocjacji.
 • Dział zakupów jako źródło przewagi informacyjnej.
 • Negocjacje jako narzędzie strategiczne i operacyjne.
 • Przygotowanie do negocjacji i plan negocjacji – dlaczego nikt nie odrabia „pracy domowej”?
 • Zadawanie pytań, „start with why”.
 • Rozpoznawanie słabych stron partnera negocjacji.
 • Techniki (zagrywki) negocjacyjne wobec dostawców nie-strategicznych.
 • Zarządzanie kategorią zakupową monopolisty.
 • Rola networkingu w pracy kupca i zarządzania kategoriami.
 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów wewnętrznych.
Napisz do nas!

Szybki kontakt


  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Nasi Klienci

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu