Zarządzanie projektami

Metodyka Agile w zarzadzaniu projektami

CEL:

Celem szkolenia z metodyki Agile jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu Agile, aby umożliwić im efektywne wdrażanie tej metodyki w pracy nad projektami. Szkolenie ma na celu zrozumienie podstawowych zasad Agile, umożliwienie uczestnikom pracę w zespołach Agile, oraz wyposażenie ich w narzędzia do zarządzania projektami i produktami zgodnie z wartościami i zasadami Agile Manifesto.

DLA KOGO:

Szkolenie z metodyki Agile jest przeznaczone dla osób pracujących w dziedzinie zarządzania projektami, rozwoju oprogramowania, marketingu, produkcji, czy innych dziedzinach, które chcą lepiej zrozumieć i wdrożyć zasady Agile w swojej pracy.

Szczególnie dedykujemy szkolenie dla:

- Kierowników projektów

- Scrum Masterów i Product Ownerów

- Programistów i testerów

- Analityków biznesowych

- Managerów działów IT

- Liderów zespołów

- Osoby odpowiedzialne za rozwijanie produktów

Każdego, kto chce lepiej zrozumieć metodyki Agile i poprawić swoje umiejętności w pracy w zespołach Agile.

Szkolenie jest dostosowywane do różnych poziomów zaawansowania, począwszy od osób bez wcześniejszego doświadczenia w Agile, aż po zaawansowanych praktyków, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie Agile.

OPIS:

Zwinność biznesowa polega na zapewnieniu przepływu, szybkości i elastyczności w Twojej organizacji, dzięki czemu może ona działać bardziej wydajnie, celnie i reagować na dzisiejsze, stale zmieniające się środowisko. Dzięki zwinności biznesowej firma staje się organizacją zorientowaną na cel, gotową stawić czoła – z sukcesem – wszelkim przyszłym wyzwaniom, jakie możesz napotkać, i która stawia klientów i pracowników w centrum swoich działań. Dzięki temu będziesz o krok przed konkurencją, a nie o krok za nią.

Stwórz przepływ i energię oraz współtwórz tętniące życiem i wyróżniające się środowisko. Krótko mówiąc: świetne, otwarte i przejrzyste miejsce pracy. Dzięki temu utrzymasz aktualność i wartość dodaną zarówno dla swoich pracowników, jak i klientów. Stań się organizacją elastyczną, wydajną, inspirującą, zrównoważoną, z dużym poczuciem autonomii i odpowiedzialności, w której przyjemnie się pracuje.

Szkolenie z metodyki Agile to intensywny kurs, który obejmuje teorię i praktykę Agile. Uczestnicy zostaną wprowadzeni do różnych ramek pracy Agile, takich jak Scrum, Kanban, i XP, a także dowiedzą się, jak stosować te metodyki w praktyce. Kurs skupia się na zrozumieniu wartości Agile, tworzeniu elastycznych procesów pracy, oraz doskonaleniu umiejętności komunikacji i współpracy w zespołach. Szkolenie będzie obejmować ćwiczenia praktyczne, studia przypadków, a także analizę sukcesów i wyzwań w wdrożeniu Agile w różnych organizacjach.

Idealny czas na transformację jest teraz.

Otaczający nas świat nieustannie się zmienia. Wiele organizacji nadal działa w „staromodny sposób” i trudno im dotrzymać kroku. Stanie się organizacją elastyczną, wydajną, inspirującą, zrównoważoną i przyjemną w pracy może czasami być trudne, gdy stoisz przed wyzwaniami takimi jak:

1) Nie ma jasnego DLACZEGO, CO i JAK - Brak przekonującego celu i fabuły na temat DLACZEGO Twoja firma istnieje oraz CO i JAK wniesie wartość,

2) Brak przywództwa i kierunku - W przypadku braku wspólnego celu i/lub jasnych priorytetów dotyczących tego, co naprawdę ważne, twoi przywódcy zachowują się jak strażacy

3) Wolna adaptacja do nowych warunków - Czas wprowadzenia produktu na rynek jest powolny, a zdolność firmy do adaptacji jest ograniczana przez wewnętrzne procesy ograniczające

4) Przełam opór w organizacji poprzez zdelegowanie odpowiedzialność - Ludzie nie  są zaangażowani, chętni do współpracy i wspierają nadchodzące zmiany

5) Brak spójności i współpracy - Twój styl przywództwa w dalszym ciągu opiera się na hierarchii i silosach, co skutkuje konfliktami interesów i brakiem klarowności w zespołach

Napisz do nas!

Szybki kontakt


    nasza ofertaNasza oferta

    Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

    Nasi Klienci

    Blog Venture Navigator

    Najnowsze na blogu